Office365? Vertrouw niet op automatische back-up!

Desktop image

Zorgorganisaties gebruiken de Microsoft Office365 zorg-cloud steeds vaker. Patiƫntdata worden gecreƫerd en opgeslagen, mails worden verstuurd en ontvangen, er wordt met elkaar gechat en bestanden worden gedeeld.

Uit de gebruiksdata van Microsoft blijkt dat de hoeveelheid data die zorginstellingen in de cloud creëren en opslaan exponentieel toeneemt. 

Office365 kent geen back-up functionaliteiten

Weinig zorginstellingen houden er echter rekening mee dat Office365 geen back-up functionaliteiten heeft. Dit terwijl het wel hun verantwoordelijkheid is hun data te beschermen tegen bijvoorbeeld malware, het (per ongeluk) verwijderen van bestanden en service failure. Zeker in een tijd waarin Ziekenhuizen en andere zorginstellingen helaas vaker dan andere organisaties slachtoffer van cyberaanvallen zijn.

Microsoft geeft aan dat een backup van Office 365 via een derde partij nodig is. Dit staat in sectie 6B van hun Terms & Conditions. Naast NEN7510, het kader voor informatiebeveiliging in de zorg, schrijft ook NTA 7516,  over de mail en chat bewaartermijnen in de zorgsector, dit voor. 

Samen met onze ICT-partner Protinus IT bieden wij back-up oplossingen aan die passen in de zorg. Wil je daar meer over weten? Ga dan naar onze IT-oplossingen website, lees de user case hierover en neem vervolgens contact op met onze collega Simon Kuipers.

Deel dit artikel

Neem contact op

Simon Kuipers
Productgroepmanager ICT & Digitalisering
  • 06 54 77 10 26