SER-advies hervorming arbeidsmarkt en zzp’ers

Verzorgende met koffie_web

Vorige maand heeft de Sociaal-Economische Raad (SER) haar advies gepubliceerd over de hervorming van de arbeidsmarkt. Ook de positie van de zzp’er komt aan bod in het advies. De SER wil aan de hand van de adviezen in het rapport het gebruik van schijnconstructies tegengaan en tegelijkertijd de positie van echte zelfstandigen verbeteren.

Voorgestelde veranderingen voor zzp’ers

Als het aan de SER ligt, gaan de volgende punten veranderen:

  • zelfstandigenaftrek wordt afgebouwd
  • een arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt verplicht voor zzp’ers (om oneerlijke concurrentie en te grote inkomensrisico’s voor individuen te voorkomen), 
  • zzp’ers moeten pensioen kunnen opbouwen 
  • er moet een sociaal vangnet komen. 

Minimum uurtarief

Belangrijk onderdeel uit het advies is daarnaast het invoeren van een minimum uurtarief voor zzp’ers van 30 à 35 euro. Volgens de SER vinden bij zelfstandigen onder dit tarief namelijk de meeste gevallen van schijnzelfstandigheid plaats. Met deze maatregel moet dit voorkomen worden. Als werkgevers een zzp’er inhuren onder een tarief van € 35 euro per uur, dan ontstaat er een rechtsvermoeden van werknemerschap. Zij moeten allemaal als werknemer worden beschouwd, ténzij de organisatie waarvoor zij werken kan aantonen dat hier wel degelijk sprake is van ondernemerschap.

Visie PIDZ

PIDZ hecht grote waarde aan het ondernemerschap  en selecteren de zzp’er tijdens de intake hierop. De Wet DBA en de daarbij behorende Webmodule komen dan meerdere keren aan de orde. PIDZ toetst of de zzp’er weet wat er komt kijken bij het zelfstandig ondernemerschap en hoe dit wordt doorvertaald naar de dagelijkse werkzaamheden van de zzp’er door bijvoorbeeld met regelmaat bij verschillende opdrachtgevers opdrachten uit te voeren. Zzp’ers die het ondernemerschap niet uitdragen worden niet ingeschreven. 

Het is goed dat verkapt werkgeverschap wordt ontmoedigd, maar wat PIDZ betreft is dit niet sec te reguleren met een minimumtarief. Het ondernemerschap is veel meer dan dat. PIDZ is van mening dat een zzp’er zich moet opstellen als een ondernemer en dat dit in veel verschillende gedragingen kan zitten. Denk hierbij aan het doen van acquisitie bij nieuwe opdrachtgevers, zichzelf profileren als zelfstandig zorgprofessional met bijvoorbeeld een website. Ook is het belangrijk dat een zzp’er voortdurend blijft werken aan zijn kennis en kunde, zodat hij zich daarmee kan onderscheiden van de medewerker in loondienst. 

Vanuit PIDZ wordt hierin ondersteund door bijvoorbeeld de Overeenkomst van Opdracht tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer tot stand te laten komen. PIDZ is geen onderdeel van de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Dit geldt ook voor de facturatie, de opdrachtnemer stuurt de factuur rechtstreeks naar de opdrachtgever. Op deze manier is er sprake van zuiverheid in de relatie. 

Ook Hans Borstlap onderschreef dit bij BNR Nieuwsradio: “Een uurtarief voor zzp’ers van 35 euro is een kwetsbaar punt”, zo zei hij in de uitzending. “Je kunt je de vraag stellen of enig uurtarief helpt ter onderscheiding, je krijgt handhavingskwesties, men moet kijken hoe dat uitpakt, het is een kwetsbaar punt, het is een uitwerkingspunt”, aldus Borstlap. PIDZ blijft daarom zzp’ers informeren over wat het ondernemerschap inhoudt en hoe zij kunnen voldoen aan de wettelijke eisen rond het zelfstandig ondernemerschap in de zorg.

Advies, geen beleid

Het SER-rapport is op dit moment een advies aan het nieuwe kabinet. Het staat dus niet vast dat de aanbevelingen overgenomen worden. Dit is afhankelijk van het nieuwe kabinet, de partijen die hierin plaats gaan nemen en hun afspraken in het regeerakkoord. Het is dus onduidelijk en onzeker wanneer en of dit adviesrapport meegenomen wordt in definitieve besluitvorming. 

(bron: PIDZ)

Deel dit artikel

Neem contact op

Wil je meer weten over deze en andere personele onderwerpen in de zorg? Neem dan contact op met

Simone Nicolaes
Productgroepmanager Personeelsdiensten
  • 06 25 52 00 72