Veiliger, inzichtelijk en minder kosten

Brandveiligheidtools

Dankzij een nieuwe overeenkomst kunnen Intrakoop-leden extra voordelig profiteren van de brandveiligheidtools van TBQ. Amsterdam UMC heeft Brandcheck al geïmplementeerd, vertelt adviseur brandveiligheid Sietske Zijnstra.

‘We waren op zich al goed bezig met brandveiligheid’, vertelt Sietske Zijnstra, ‘maar vanwege de omvang van gebouwen hadden we nog niet voldoende overzicht. Met Brandcheck van TBQ (Tools for Building Quality, een initiatief van TNO en ISSO) kun je je hele brandveiligheidsbeleid borgen. Alle informatie staat op een plek, dat geeft veel inzicht en overzicht.’ 

Gericht werken

Je vult Brandcheck stap voor stap. ‘Wij doen het per gebouw, per verdieping. De  afdelingsmedewerkers vragen we om vragenlijsten in te vullen. Wat voor categorie patiënten heb je? Hoe zit de afdeling bouwkundig in elkaar, zijn er drempels of obstakels? Hoe zit het met de compartimentering? Daar komt een bepaalde score uit, waarbij we zelf kunnen aangeven of we op of boven Bouwbesluitniveau willen zitten. Dat kan per afdeling verschillen. De IC wil je bijvoorbeeld strenger beoordelen, omdat daar bedgebonden patiënten liggen. Is de score rood, dan geeft Brandcheck precies aan of de knelpunten organisatorisch, bouwkundig of installatietechnisch van aard zijn en welke maatregelen je moet nemen om de situatie te verbeteren. Je kunt zo heel gericht binnen een bepaald gebied werken aan de veiligheid.’

Via de tool kun je alle verbeterpunten verzamelen en doorsturen naar degene die ze moeten uitvoeren, zoals aannemers of het facilitair bedrijf. Is de klus geklaard, dan wordt een gereedmelding in het systeem gezet. ‘Je krijgt continu feedback, waardoor je automatisch je Plan, Do, Check, Act cyclus doorloopt.’ Naast Brandcheck gebruikt Amsterdam UMC ook Brandwijzer van TBQ. Hiermee bepaal je op basis van een beknopte vragenlijst integraal de risico’s en kan het beleid worden bepaald. 

Breed toepasbaar

Volgens Zijnstra is Brandcheck erg gebruiksvriendelijk. ‘Eenmaal gevuld werkt het heel makkelijk en hoef je alleen maar te actualiseren. Voor ons is het mooi, omdat we overzicht en inzicht krijgen. Kleinere organisaties hebben dat vaak wel, maar worstelen soms weer met de wet- en regelgeving. Brandcheck en Brandwijzer geven zowel kleinere als grote zorgorganisaties snel inzicht in mogelijke knelpunten en hoe je deze kunt oplossen.’

Monique Mensink, inkoper/productmanager van Intrakoop, voegt toe: ‘Brandcheck is een innovatieve tool waarmee je als organisatie kunt aantonen dat je er alles aan doet om aan de wet- en regelgeving te voldoen en om schade te voorkomen. Het is bovendien een tool waarmee je niet alleen bespaart op advies- en inspectiekosten. Je gaat ook slimmer om met investeringen, omdat je risicogestuurd werkt.  Dat zorgt ervoor dat je alleen relevante investeringen doet, wat ook weer kostenbesparingen met zich mee kan brengen.’

Meer dienstverlening voor veiligheid

Veiligheid is een belangrijk issue. Ook in de zorg. Vanuit Intrakoop ondersteunen we leden bij voedselveiligheid, medicatieveiligheid, cybersecurity en informatieveiligheid (AVG). Nieuw is de dienstverlening voor brandveiligheid in samenwerking met TBQ, als onderdeel van gebouwveiligheid. We zullen deze dienstverlening op verzoek van en in nauw overleg met leden verder uitbreiden. Zo volgt er eind september een collectief inkooptraject voor brandveiligheidsmiddelen en onderhoud. In 2022 verwachten we leden te kunnen ondersteunen in het beheer van legionella. 

Deel dit artikel