5 vragen over modulair lidmaatschap

Modulair lidmaatschap

Als onderdeel van de nieuwe strategie werkt Intrakoop momenteel aan de ontwikkeling van een nieuwe lidmaatschapstructuur. Projectleider Jan Holsappel beantwoordt vijf vragen over het modulair lidmaatschap.

Waarom wordt er eigenlijk nagedacht over een nieuw lidmaatschapsmodel?

‘De vraag hiernaar is vanuit de leden gekomen. Er is behoefte aan meer transparantie en keuzevrijheid. Weten wat je allemaal krijgt voor je lidmaatschap en voor welke dienstverlening je extra betaalt. Als projectgroep hebben wij deze wens vertaald naar een verkenning op modulair lidmaatschap met een bijpassende tariefstructuur.’ 

Hoe ziet het modulair lidmaatschap eruit?

‘Als de leden ermee akkoord gaan, komt er naast het basislidmaatschap van Intrakoop de mogelijkheid voor een ‘lidmaatschap plus’. Binnen dit lidmaatschap kun je aanvullende modules aan- of uitzetten. Je kunt dan als lid in die periode gebruikmaken van de extra dienstverlening tegen de gunstige voorwaarden die bij zo’n pluspakket horen. Uit de ledendialogen kwamen verschillende thema’s voor modules naar voren zoals duurzaamheid, AVG, vastgoed en veiligheid. Deze, maar ook andere thema’s, zijn we met de projectgroep nu aan het verkennen. Het wordt in ieder geval een breed pakket aan modules, want Intrakoop biedt boven op de basisdienstverlening nu al veel extra diensten. Het is vooral zaak om goed te kijken naar welke clusters logisch zijn en wat financieel verantwoord is.’

Wordt het basislidmaatschap uitgekleed als er modules komen?

‘Nee. Wij zijn een coöperatie en dus moeten de voordelen die je dankzij die collectiviteit behaalt, ook voor zoveel mogelijk leden interessant zijn. Het basislidmaatschap omvat een lange lijst van inkoopvoordelen, tools en kennisdeling waar heel veel zorgorganisaties dagelijks gebruik van maken en hun voordeel mee doen. We hebben het samengevat in de drie i’s van Intrakoop: Inkoopkracht, Inzicht (kennisdeling, tools ontwikkelen) en Interactie, omdat we ook een platform zijn om zaken met elkaar te delen. Dat blijft zo. Maar op deelgebieden kunnen leden behoefte hebben aan extra diensten. Deze bestaan al langer, maar we gaan ze nu in modules onderbrengen.’

Is het modulair lidmaatschap dan geen oude wijn in nieuwe zakken?

‘Voor een deel is het inderdaad herstructureren en verduidelijken. Maar de markt ontwikkelt zich snel en daarmee veranderen ook de behoeften bij onze leden. Daar sluiten we de dienstverlening vanuit Intrakoop op aan. We zullen dus telkens zaken optimaliseren en innovaties toevoegen aan zowel het basislidmaatschap als de modules. Zo zijn het nieuwe Intrakoop Deelplatform en kennisplatform InCoop pas toegevoegd.’

Wanneer komt het modulair lidmaatschap?

‘We hebben vlak voor de zomer met alle leden gedeeld welke vormen van dienstverlening onderdeel zijn van het huidige basislidmaatschap. We zijn nu bezig de verschillende modules in concept samen te stellen en deze door te rekenen, om ze vervolgens te kunnen beprijzen. Want bij alles wat we doen, vragen we ons af: wat hebben onze leden eraan, hoe verhoudt zich dat tot de kosten en de toegevoegde waarde, en natuurlijk: kunnen we het verantwoord in de praktijk brengen? De planning is om tijdens de ALV op 9 december aan de leden te vragen of dit de richting is die we met elkaar op willen.’

Deel dit artikel

Neem contact op

Wil je meer weten over het modulair lidmaatschap van Intrakoop? Neem dan contact op met de projectleider

Jan Holsappel
Consultant en programmamanager Duurzaamheid
  • 06 21 28 69 32