Van willen naar doen

Verduurzamen in de zorg

Veel zorgorganisaties willen wel verduurzamen, maar weten niet goed hoe en waar te beginnen. Wat is er nodig om praktisch aan de slag te gaan en echt stappen te zetten in duurzaamheid? Intrakoop biedt hulp en tools. Programmamanager duurzaamheid Jan Holsappel licht toe.

Waarom is duurzaamheid relevant voor Intrakoop?

‘Onze kernthema’s zijn kwaliteit, beschikbaarheid en betaalbaarheid. Ook de zorg is de hele dag met die drie begrippen bezig. Maar de afgelopen jaren is het begrip duurzaamheid in de wereld en ook in de zorgsector steeds dominanter geworden. Het is nu echt een vierde thema, waar ook zorgorganisaties niet aan ontkomen. Onze leden hebben ons gevraagd hen te helpen het handen en voeten te geven. Iedereen is zo druk met die drie andere thema’s bezig, dat deze vierde gemakkelijk doorgeschoven wordt. Ze willen beslist werk maken van duurzaamheid, maar hoe en wanneer dan? Daarbij betreft duurzaamheid de hele organisatie, dus iedereen is ervoor verantwoordelijk. Dat betekent in de praktijk vaak dat niemand specifiek zich er hard voor maakt. De hulp van Intrakoop is daarom gewenst. En relevant: onze kracht is beleid vertalen naar praktische stappen en tools.’

Verschilt de mate waarin zorgorganisaties met het thema bezig zijn erg?

‘Ja, er is een kleine groep met koplopers die al veel doen op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Zij hebben bijvoorbeeld een Green Team of hebben een MVO-functionaris of milieucoördinator aangewezen, en een bestuur dat middelen beschikbaar stelt. Zij hebben de eerste verduurzaming al gedaan en zijn op zoek naar ‘verdieping’, de vervolgstappen. Daar tegenover staan de starters. Die willen heel graag stappen maken, maar weten niet waar te beginnen.’

Wat heeft Intrakoop starters én koplopers te bieden?

‘We hebben een Starterstoolkit Duurzaamheid ontwikkeld, het zogenaamde “Groene Koffertje”. Deze bestaat uit een intakegesprek, een CO2-benchmarktool, een quick scan Duurzaamheid, een workshop Duurzaamheid en een afsluitend adviesgesprek over de te zetten stappen. De koplopers hebben de quick wins al behaald. De kennis die zij hebben opgebouwd zijn we nu aan het bundelen, om vervolgens te kunnen delen. Ook hebben we verschillende diensten ontwikkeld, samen met leveranciers, waarmee we onze leden de ondersteuning kunnen bieden die ze van ons vragen. Op het gebied van verduurzaming van de voeding bijvoorbeeld of op verduurzamen van vastgoed of mobiliteit. Zo hebben we adviseurs die kunnen helpen de verplichte CO2-routekaart te implementeren. En we zijn een duurzaamheidsdashboard aan het ontwikkelen, waarop leden kunnen zien hoe ver ze zijn in hun duurzaamheidsbeleid en waar ze hun eigen doelstellingen in kunnen zetten. Vanaf komend jaar komt Nevi met een tweedaagse training Maatschappelijk Verantwoord Inkopen in de zorg, die we samen hebben ontwikkeld.’

Wat kunnen de leden elkaar en Intrakoop bieden?

‘We gaan kennissessies plannen om koplopers en starters bij elkaar te brengen. En we gaan pilots organiseren om kennis te delen en leden te helpen met de uitvoerbaarheid van plannen. Sinds maart hebben we ook binnen Intrakoop een Green Team. Dit onderzoekt de mogelijkheden voor samenwerking met de leden, en biedt kennis aan onze leveranciers. Het team bekijkt ook welke stappen Intrakoop voor haar eigen organisatie op het gebied van duurzaamheid kan zetten. Denk aan onze afvalverwerking, ons wagenpark en – samen met onze gebouwbeheerder – ons kantoorpand. Dat klinkt misschien als kleine stappen, maar veel kleine stappen maken samen een grote. Dat is een beetje mijn motto geworden in mijn activiteiten als programmamanager duurzaamheid. Ik gebruik het ook als duwtje in de rug om de motivatie voor verduurzaming die leden zeker al hebben, om te zetten naar uitvoering. Van willen naar doen dus. Mensen twijfelen soms over wat ze zelf kunnen bijdragen, maar een wereldreis begint ook met de eerste stap.’

Meer informatie

Wil je meer weten over hoe we samen de zorg duurzamer kunnen maken? Bekijk onze activiteiten voor duurzaamheid of neem contact op met Jan Holsappel, jan.holsappel@intrakoop.nl en 06 21 28 69 32

Deel dit artikel