‘We zijn volwaardig gesprekspartner geworden’

KwadrantGroep.site
Ed van Rijswijk

KwadrantGroep werd door Intrakoop ondersteund bij een nieuw inkooptraject voor farmaceutische dienstverlening. Vanaf die tijd ondersteunt Intrakoop de zorgorganisatie ook met contractmanagement. En dat heeft veel voordelen, vertellen Stefan Plantinga en Ingrid Breuker van KwadrantGroep.

KwadrantGroep is een toonaangevend zorgconcern in de Friese ouderenzorg. Een fusieorganisatie, waardoor op inkoopgebied nog niet alles even gestroomlijnd liep. Over de farmaceutische dienstverlening zegt hoofd inkoop Stefan Plantinga: ‘We werkten met wel tien apotheken. Ieder met zijn eigen afspraken en kwaliteit van dienstverlening. Dat wilden we strakker trekken. In het kader van efficiency, kwaliteit en zekerheid wilden wij naar een partij toewerken die ons op dit gebied kon versterken.’

Winst

Omdat de geneesmiddelenvoorziening een kritische component is en KwadrantGroep niet over voldoende inhoudelijke deskundigheid beschikte, werd de expertise van Intrakoop ingeschakeld. ‘Het aanbestedingstraject dat we met Intrakoop doorliepen hebben we als heel prettig ervaren. Er is gedegen onderzoek gedaan, zodat we een goed programma van eisen konden opstellen.’ UPlus kwam na het aanbestedingstraject uit de bus als primaire leverancier. Onder hun regie wordt de medicatie nu – door apotheken in de buurt van de locaties – aan KwadrantGroep geleverd. Ingrid Breuker is als programmamanager farmaceutische dienstverlening verantwoordelijk voor de implementatie en uitvoering van het nieuwe contract. ‘Er ging veel geld naar geneesmiddelen. Maar omdat we met zoveel apotheken werkten, konden we moeilijk inschatten of de prijzen reëel waren en de dienstverlening op niveau was. Nu weten we precies waar we aan toe zijn en aan welke knoppen we kunnen draaien. We kunnen bijvoorbeeld zien of een locatie te hoge logistieke kosten heeft en hoe dat komt. Op dat soort punten zit grote winst.’

Expertise

Intrakoop is na de aanbesteding betrokken gebleven als contractmanager. Breuker: ‘Ieder kwartaal zitten wij, UPlus en Intrakoop om tafel en spreken we aan de hand van rapportages alles door. Sluit de praktijk nog aan op de afspraken die we gemaakt hebben? Zijn de prijzen nog marktconform? Pakt iedereen zijn eigen rol en verantwoordelijkheid? Intrakoop speelt hier een belangrijke rol. Vanwege hun expertise kunnen ze goed gemotiveerd en onderbouwd zaken aankaarten. Daardoor zitten wij als volwaardig gesprekspartner aan tafel met de leverancier. Zo kwamen we er door marktonderzoek van Intrakoop achter dat de prijs voor paracetamol niet marktconform was. Het ging maar om een paar cent per verpakking, maar we verbruiken wel duizenden doosjes per jaar.’

Partners

‘Ik stel de juiste vragen aan de juiste mensen’, zegt contractmanager José van Engelen, die namens Intrakoop bij de overleggen aanschuift. ‘Dankzij de managementrapportages is alles herleidbaar en in geld uit te drukken. Je weet precies wat de medicatiekosten zijn per patiënt per dag. Wat het kost om medicatie af te leveren en hoeveel extra je voor een spoedje kwijt bent.’ Ze benadrukt daarbij dat de drie partijen echt als partners om tafel zitten. ‘Met z’n drieën zorgen we dat alles goed wordt uitgevoerd.’ Breuker onderschrijft dit. ‘De driehoek werkt heel constructief. En ook de samenwerking met Intrakoop verloopt prettig. Het voelt meer als collega dan als leverancier. We werken nauw samen, waarbij Intrakoop de belangen scherp in de gaten houdt en alles met een objectieve blik van buitenaf bekijkt.’

Ook Plantinga is positief over de samenwerking. ‘Het nieuwe contract met het contractmanagement heeft tot flinke besparingen en kwaliteitsverbetering geleid. We zijn nu in de fase van contractverlenging met UPlus. Intrakoop kijkt daarom ook hoe ons huidige contract zich verhoudt tot de markt. Dat nemen we mee in onze overwegingen. Het zijn allemaal zaken die wij nooit in ons eentje hadden kunnen doen.’

Deel dit artikel

Neem contact op

Wil je meer weten over ons contractmanagement voor farmacie? Neem dan contact op met

Jose van Engelen
Contractmanager Farmacie
  • 06 23 17 98 07