Zonnepanelen bij zorginstelling Elver

Tenten Solar helpt Elver bij zonnepanelen

Juist als Stichting Elver overweegt zonnepanelen te laten installeren, valt er een uitnodiging van Intrakoop op de mat. Het thema: zonne-energie. Tenten Solar – de leverancier die als beste uit de bus is gekomen bij het collectieve inkooptraject voor zonne-energiesystemen – zal zich voorstellen en uitleg geven over hun werkwijze.

‘De timing was gunstig,’ vertelt Pieter Zilvold, Coördinator Beheer & Onderhoud bij Elver. ‘En omdat we Intrakoop kennen als een betrouwbare partner, konden we de knoop om met Tenten Solar in zee te gaan snel doorhakken. We maakten direct na de bijeenkomst een afspraak.’ 

Minimale hinder voor cliënten en medewerkers

‘Stichting Elver biedt zorg op maat en draagt hiermee bij aan het levensgeluk van mensen met een verstandelijke beperking. Onze cliënten wonen en werken in de verschillende panden op ons terrein,’ vertelt Pieter. ‘We hebben te maken met een intensieve zorgvraag. Daarom wilden wij de overlast door de werkzaamheden beperken tot het absolute minimum.’

Commercieel directeur Bram Reukers van Tenten Solar haakt hierop in: ‘We hebben inmiddels bij diverse zorginstellingen zonnepanelen geplaatst en we weten hoe belangrijk het is dat de zorg gewoon kan doorgaan. Bij Stichting Elver hebben we in een vroeg stadium de vaste technisch installateur betrokken. Hij is goed bekend op het terrein en in de woningen. We spraken af dat hij – waar mogelijk – het werk in de woningen zou uitvoeren en dat wij de werkzaamheden op de daken voor onze rekening zouden nemen.’ 

Goede afspraken leiden tot een soepele uitvoering

In goed overleg wordt een planning gemaakt om de zeven geselecteerde panden van zonnepanelen te voorzien. Om de zorg niet onnodig te hinderen, gelden duidelijke afspraken: 

  • Pieter Zilvold fungeert als aanspreekpunt voor de verschillende partijen;
  • Tenten Solar plaatst de zonnepanelen op het dak en sluit deze aan op de omvormer (de omvormers staan bij Elver in de meeste gevallen op zolder); 
  • De huisinstallateur verzorgt de bekabeling vanaf de omvormer naar de meterkast en verder de woning in;
  • De benodigde steigers worden zo kort mogelijk geplaatst en er worden maatregelen genomen om ze onbereikbaar voor cliënten te maken. 

'Als ik meer panelen wil installeren, kies ik dezelfde partij.’ 

Pieter Zilvold: ‘Tenten Solar is een kundige partij die niets aan het toeval overlaat. Dankzij het flexibele meedenken hebben onze medewerkers en cliënten vrijwel geen last gehad van de werkzaamheden. Wij kijken terug op een heel prettige samenwerking. Als ik in de toekomst meer panelen wil installeren, kies ik dezelfde partij.’  

Het resultaat

In een maand tijd worden de geselecteerde panden voorzien van zonnepanelen. De zes woningen voor cliënten zijn samen goed voor 322 panelen. Op het zevende pand, waar dagbesteding plaatsvindt, worden 242 panelen geplaatst.

Dankzij het door Tenten Solar gegarandeerde opbrengstresultaat profiteert Stichting Elver altijd van de minimale verwachte opbrengst. Schijnt de zon vaker, dan zijn de opbrengsten hoger. Daarnaast ontvangt Elver SDE+-subsidie over de daadwerkelijke opbrengst. 

Tips van Stichting Elver en Tenten Solar

Voor zorginstellingen die overwegen zonnepanelen te plaatsen, hebben zowel Pieter als Bram een tip.

Pieter: ‘Voor de SDE+-subsidie moet je met meerdere partijen om tafel die allemaal hun eigen eisen hebben. Vooral het laten plaatsen van de brutoproductiemeters liep in de papieren. Dit kostte mij zes maanden en, helaas, de nodige frustratie.
Mijn tweede tip: terugleveren mag niet altijd. Informeer vooraf bij de netbeheerder of er een transportbeperking geldt op teruglevering.’

Bram: ‘Verzekeraars stellen steeds strengere eisen. Het is daarom belangrijk om de verzekeraar al in een vroeg stadium te betrekken. Dit voorkomt problemen na de oplevering. Na afloop moet een extern bedrijf toetsen of de kwaliteit van de technische installatie in orde is. Tenten Solar brengt je graag in contact met partijen die een goede (Scope 12) keuring voor een nette prijs leveren.’ 

Deel dit artikel

Neem contact op

Wil je meer weten over het laten plaatsen van zonnepanelen en hoe we je hierbij kunnen ondersteunen? Neem contact op met

Elise ter Heine
Contractmanager Energie
  • 06 13 15 28 93