Het Groene koffertje geeft richting aan duurzame ambities

Ervaringen van Neboplus met Intrakoop voor verduurzamen

Verduurzaming heeft inmiddels een prominente plek gekregen op de beleidsagenda van zorgorganisaties. Maar hoe weet je waar precies de uitdagingen en de kansen liggen, en hoe bepaal je daarin de prioriteiten? Een starterstoolkit van Intrakoop biedt praktische ondersteuning.

Bestuurder Eunice van Zomeren van zorgorganisatie Neboplus is eerlijk: ‘Toen we vorig jaar onze nieuwe meerjarenstrategie schreven, realiseerden we ons dat duurzaamheid echt een groter thema moest worden. Het stond niet met stip op één in onze agenda, ook niet bij onze stakeholders. Voor het gebouw bijvoorbeeld hadden we plannen ontwikkeld die over meerdere jaren gefaseerd ingevoerd zouden worden. Maar je wordt ingehaald door de tijd, de urgentie is groter geworden. Met als gevolg dat wij creatiever zijn geworden om er financiering voor te vinden.’

Maar hoe pak je duurzaamheidsplannen effectief aan? ‘We zijn een kleine organisatie’, zegt Jeroen de Visser, manager facilitair bedrijf. ‘Maar we zijn lid van Intrakoop en dat betekent dat we gebruik kunnen maken van de kennis die over het onderwerp beschikbaar is. Dus toen duurzaamheid bij ons wel met stip op één kwam te staan, zagen we het Groene koffertje als een goed vertrekpunt om er stappen in te zetten.’

Starterstoolkit

Het Groene koffertje is een praktische starterstoolkit die Intrakoop-leden heel gericht op weg helpt om te bepalen welke stappen ze kunnen zetten om invulling te geven aan hun duurzaamheidsagenda. De eerste stap is een intakegesprek met de duurzaamheidsconsultant van Intrakoop, om in kaart te brengen wat de mogelijkheden voor verduurzaming zijn en waarmee het best kan worden begonnen. ‘Onderdeel hiervan is komen tot een multidisciplinair team binnen de organisatie’, vertelt De Visser. ‘De brede opzet van dat team zorgt ervoor dat je ook met een brede blik naar duurzaamheid kijkt, ook naar de duurzame inzet van medewerkers bijvoorbeeld.’

Manager bedrijfsvoering Jacco Verboom vult aan: ‘Onderdeel van de toolkit van Intrakoop is een basisworkshop duurzaamheid, om te zorgen dat dit team een goede basiskennis heeft om met het onderwerp aan de slag te gaan.’ Hierin worden ook de resultaten besproken van de quick scan. Daarmee laat Intrakoop zien op welke punten de organisatie al duurzaam is en waar de kansen en uitdagingen liggen. En Intrakoop doet een CO2-benchmark om de CO2-footprint van de organisatie in beeld te brengen. ‘De vorm van de ondersteuning die we zo krijgen, sprak ons enorm aan’, vertelt Van Zomeren. ‘Het is interactief en verbindend. Ik zag tijdens die workshop alleen maar enthousiaste mensen. “O, het gaat ook over ons”, zei iemand.’

Concrete stappen

Sommige verduurzamingsinvesteringen had Neboplus al gedaan voordat het de hulp van Intrakoop inriep. ‘Zonnepanelen bijvoorbeeld hadden we al’, zegt Van Zomeren. ‘Maar op het gebied van gas en elektra was echt nog wel het een en ander nodig. We wilden vooral weten waarmee we het best konden starten.’ Daar kwamen in overleg met Intrakoop heel concrete dingen uit. De Visser: ‘Lampen vervangen door ledverlichting, voor de luchtbehandeling van het gas af gaan.’ Verboom vult aan: ‘En nadenken over persoonlijke warmte in plaats van omgevingswarmte. Bewoners die veel zitten een fleecedeken geven bijvoorbeeld. Maar je ontkomt er niet aan om ook grotere stappen te zetten die vragen om veranderingen in de technische installaties.’

Goed communiceren

Inmiddels heeft Neboplus het adviesrapport binnen dat Intrakoop heeft opgesteld. ‘Dat geeft richting om keuzes te maken over wat we gaan oppakken en op welke termijn’, zegt Van Zomeren. ‘Het helpt mij als bestuurder daarbij heel erg, omdat het zo breed en concreet is. De input die het geeft, wordt een belangrijk onderdeel van ons jaarplan voor 2023. Daarbij moeten we ook rekening houden met het feit dat we binnen de organisatie met een verschil in kennisniveau te maken hebben. We moeten dus in de interne communicatie werken aan breed draagvlak onder de medewerkers. Dat iedereen ook privé nu de druk voelt van de gastarieven is daarbij beslist helpend.’ Verboom vult aan: ‘De hoge energieprijzen maken bovendien dat investeringen eerder lonend zijn.’

Goede stap

Neboplus heeft dus echt een goede stap voorwaarts gezet in haar verduurzamingsambitie, concludeert Van Zomeren. ‘Onze sector is ook gehouden aan de doelstelling voor 2030 die de overheid op dit gebied heeft’, zegt ze. ‘Er zullen eisen aan ons gesteld worden en daar maken we serieus werk van. Onze nieuwe locatie bijvoorbeeld wordt volledig energieneutraal gebouwd. Maar er moet veel meer gebeuren. En ik ben erg gecharmeerd van de manier waarop Intrakoop ons begeleid heeft om daarin keuzes te maken en prioriteiten te bepalen.’

Deel dit artikel

Neem contact op

Wil je meer weten over de starterstoolkit, het Groene Koffertje, en hoe Intrakoop je kan helpen om stappen te zetten naar een duurzamere zorgorganisatie? Neem dan contact op met

Jan Holsappel
Consultant en programmamanager Duurzaamheid
  • 06 21 28 69 32