8 redenen om met duurzaamheid aan de slag te gaan

Duurzaamheid

We zijn druk met het leveren van goede en betaalbare zorg. Complexe en lange termijn onderwerpen schuiven vaak door naar ‘morgen’, zoals duurzaamheid. Waarom is het beter daar nu mee te starten? Vanuit diverse invalshoeken zijn er in ieder geval 8 redenen om met duurzaamheid aan de slag te gaan.

4 redenen om pijn te vermijden


1. Uit verplichting

Er is een klimaatakkoord. Niet alleen in Nederland maar ook binnen Europa zijn er taakstellende doelen voor 2030 afgesproken. Doe je niet voldoende, dan kunnen zorgverzekeraars of in het ergste geval een (Europese) rechter je zorgorganisatie zelfs gaan verplichten tot actie.

2. Om boetes te voorkomen

Er is veel wet- en regelgeving over milieu en verduurzaming van vastgoed. Ook zijn er diverse convenanten over eerlijke handel en veilige arbeidsomstandigheden in de keten. En er wordt hard gewerkt aan meer wettelijke verplichtingen om de bedrijfsvoering groener, gezonder en socialer in te richten. Als je zorgorganisatie daar niet aan voldoet, loop je risico op boetes.

3. Om werkdruk of extra kosten te voorkomen

Op dit moment kun je naast je kerntaken met verduurzaming bezig zijn en ‘gebruik’ maken van het momentum, omdat mensen gemotiveerd zijn om ermee aan de slag te gaan. Als je lang(er) wacht of het steeds maar uitstelt, moet je in veel kortere tijd alles ‘op orde’  brengen. Dan wordt het een kerntaak om je zorgorganisatie toekomstbestendig en duurzaam te maken. Dat is niet alleen kostbaar, maar ook inefficiënt. 

4. Om imagoschade te voorkomen

De trends en ontwikkelingen in de maatschappij wijzen allemaal in dezelfde richting: mensen willen dat onze samenleving gezonder, groener en eerlijker wordt. Dat geldt nog sterker voor de jongere generaties. Verder blijkt uit onderzoek dat medewerkers in de zorg vanuit hun intrinsieke motivatie en betrokkenheid sowieso de ‘drive’ hebben om mensen gezond te maken en gezond te houden of ouder te laten worden. Jouw zorgorganisatie wil toch niet achterblijven? Of negatief in het nieuws komen, omdat je niet aan je duurzame verplichtingen voldoet?

4 redenen om plezier en winst te behalen


5. Het is compleet logisch!

Je zit in de ‘business’ van mensen gezond maken, gezond houden of gezond ouder laten worden. Dan is het toch volstrekt logisch dat je met de bedrijfsvoering die daarvoor nodig is juist bijdraagt aan een gezonde, groene en eerlijke leefomgeving? Sterker nog: indirect draag je daardoor ook bij aan het verlagen van de druk op en de betaalbaarheid van de zorg. Want dát is uiteindelijk het gevolg als mensen in een schonere omgeving wonen of vitaler oud worden óf als we met de inkoop van producten of diensten bijdragen aan het welzijn van anderen.

6. Uit financieel voordeel

Veel maatregelen leveren duurzaamheidswinst en financiële winst op. Ze voorkomen verspilling en verminderen bijvoorbeeld gebruik of verbruik. Daarnaast zijn er op dit moment nog voldoende subsidiemogelijkheden voor het treffen van maatregelen voor een duurzamere organisatie, zowel gemeentelijk, provinciaal, landelijk als Europees.

7. Om betrokkenheid van je medewerkers te verhogen

Uit wetenschappelijke studies van onder meer Harvard University en het JCM-model van Hackman & Oldman blijkt dat als medewerkers trots zijn op hun organisatie ze veel meer motivatie en betrokkenheid laten zien dan mensen die niet die positieve beleving hebben. Twee belangrijke elementen die ervoor zorgen dat medewerkers trots zijn op hun organisatie zijn innovatie en duurzaamheid. Als je zorgorganisatie voorop loopt én meer bijdraagt dan alleen de kerntaak, zorg je voor betrokken medewerkers die veel langer behouden blijven voor de organisatie. En dat is in tijden van schaarste van personeel écht een beloning!

8. Om het imago een ‘boost’ te geven

Ieder mens wil graag bij de winnaars horen. Koplopers stralen innovatie, ambitie en daadkracht uit. Daarmee verhoog je de aantrekkingskracht van je zorgorganisatie voor bestaande en nieuwe medewerkers, voor leveranciers, cliënten, patiënten en andere ‘stakeholders’!

Wil je meer weten over de psychologie achter verandering in het kader van verduurzaming? Lees dan deze whitepaper.

Hulp nodig?

Genoeg redenen dus om met duurzaamheid aan de slag te gaan. Heb je hulp nodig? We helpen je graag met advies en praktische tools zoals een Starterstoolkit Duurzaamheid. Bekijk de mogelijkheden.

Deel dit artikel

Neem contact op

Voor meer informatie over hoe we samen de zorg duurzamer kunnen maken, kun je contact opnemen met

Jan Holsappel
Consultant en programmamanager Duurzaamheid
  • 06 21 28 69 32