Trendrapport: De uitdagingen en kansen van IT in de zorg

Outsourcen of in eigen beheer? De snelheid van innovaties en het zorgvuldig implementeren en onderhouden hiervan is voor veel zorgorganisaties een grote uitdaging. Ook als het gaat om andere manieren van werken en nieuwe devices in de organisatie.

De scheidslijn tussen administratieve verlichting en aanpassingsvermogen is dun. Net als de spanning tussen wat kan en wil de organisatie zelf doen en wat kun en wil je uitbesteden? Hoe voer je de gewenste regie in het krachtenveld van ambitieuze organisatie doelstellingen, capaciteitsuitdagingen en beschikbare budgetten?

Nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden op het gebied van IT veranderen continu. Het is bijna een dagtaak om het bij te houden. Terwijl je wel de juiste keuzes wil maken. Je kunt niet alles doen. Zeker niet tegelijkertijd. Er zijn budgetbeperkingen, capaciteitsbeperkingen maar het belangrijkste is misschien wel het meekrijgen van de organisatie.

Te veel veranderingen te snel doorvoeren is vragen om problemen. In een zorginstelling is daar beperkt ruimte voor. In de zorg staat kwaliteit voorop. Juist daarom zijn betrouwbare IT-oplossingen enorm belangrijk.

Ervaringen van IT-verantwoordelijken in de zorg

In het trendrapport 'Betrouwbare IT-oplossingen in de zorg; van beheer naar regie' van Bechtle, geven ervaren IT-verantwoordelijken in de zorg aan wat zij zien als belangrijkste ontwikkelingen en uitdagingen. Hoe gaan ze om met de geschetste dilemma’s? Kiezen ze voor de regierol of juist voor zoveel mogelijk in eigen beheer? En waarop zijn die keuzes gebaseerd? Hoe zorgen zij voor een betrouwbare IT-infrastructuur die zo goed mogelijk aansluit bij hun organisatie?

Krijg een genuanceerd beeld over de uitdagingen en kansen van IT in de zorg. Download het trendrapport hieronder.

Deel dit artikel

Neem contact op

Simon Kuipers
Productgroepmanager ICT & Digitalisering
  • 06 54 77 10 26