;

Intrakoop in Top 100 coöperaties van Nederland

Groep mensen in overleg

Met € 722 miljoen omzet is Intrakoop de eerste coöperatie in de De Nederlandse Coöperatie Top 100 die actief is in de sector Zorg & Welzijn. De Top 100 wordt jaarlijks opgesteld door de Nationale Coöperatieve Raad (NCR).

Intrakoop bekleedt in deze Top 100 de 19e plaats. Een aantal zorgverzekeraars staat ook in de top 20. Op nummer 1 treffen we Achmea aan, gevolgd door Rabobank en FrieslandCampina. Hekkensluiter is De Eendracht, actief in de agrarische sector met € 16 miljoen netto-omzet. 

De Top 100 omvat de grootste coöperaties en onderlingen naar netto-omzet. De ranglijst is samengesteld door NCR-medewerker Timo de Jong en is gebaseerd op de geconsolideerde jaarrekeningen van 2016. In geval van gebroken boekjaren op de jaarrekeningen van 2015/2016. De Top 100 is gepubliceerd in het december nummer van Coöperatie, het blad van de NCR.

Deel dit artikel

;