Besparen op inhuurkosten van personeel?

Inkoopdiensten op maat

De inhuur van tijdelijke werknemers is de laatste jaren flink toegenomen. En daarmee ook de inhuurkosten. Om deze kosten te beperken, grijpen zorgorganisaties vaak naar korte termijn oplossingen. Zoals het verminderen van het aantal externen of het verlagen van tarieven. Maar hoe kun je de inhuurkosten structureel verlagen?

Breng het bestaande inhuurproces en de kosten volledig in kaart. Pas dan is inzichtelijk wat je mogelijkheden zijn om permanent te besparen en kwaliteit te verbeteren. Intrakoop-leverancier Yacht kan je daarbij helpen.

Inhuur Scan

Met de Inhuur Scan van Yacht krijg je snel en effectief inzicht in het verbeterpotentieel. De scan is gebaseerd op twee pijlers:

 • Informatie die je zorgorganisatie beschikbaar stelt
 • Interviews met diverse stakeholders binnen je organisatie
 • De verzamelde data en de verslaglegging van de interviews worden vastgelegd in een eindrapport
 • Uitkomsten van meeste recente inhuurscans

De vijf meest recent uitgevoerde inhuur scans geven het volgende beeld:

 • Proceskosten (proces van vacature tot start) per tijdelijke medewerker waren onnodig hoog: gemiddeld € 300,- per vacature
 • Tarieven lagen 5-15% hoger dan de benchmark (is gelijk aan € 11.000,- per tijdelijke medewerker)
 • 'Time-to-hire' was gemiddeld 50% langer dan bij een centraal inhuurproces
 • Risico op naheffingen, doordat 30%-60% van de inhuur niet compliant gecontracteerd was
 • Centraal overzicht over het totale inhuurvolume ontbrak, geen betrouwbare management rapportage
 • Gemiddeld 15% meer inhuur dan noodzakelijk, doordat intern onvoldoende naar alternatieven werd gezocht
 • Niet tot nauwelijks forecasting op toekomstige behoefte, veel aanvragen kwamen ad hoc tot stand waardoor standaard 5-10% te duur werd ingekocht
 • Mate van aantrekkelijkheid opdrachtgever voor tijdelijke opdrachten en vaste banen was onvoldoende bekend, waardoor de totale potentiële markt onvoldoende werd ontsloten en goedkopere oplossingen buiten scope bleven.

Deel dit artikel

Neem contact op

Wil je de Inhuur Scan door Yacht laten uitvoeren of heb je aanvullende vragen? Neem dan contact op met:

Rozemarijn van de Werken - Bal
Consultant
 • 06 27 39 68 65