De Autoriteit Persoonsgegevens is begonnen de AVG te handhaven

Vrouw met tablet

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft recent 91 ziekenhuizen en 33 zorgverzekeraars gecontroleerd op de verplichting om een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan te stellen.

Uit die controle bleek dat twee ziekenhuizen dit nog niet hebben gedaan. De toezichthouder wil dat de betreffende ziekenhuizen binnen vier weken alsnog een FG aanwijzen. Daarnaast heeft de AP gecontroleerd of ziekenhuizen en zorgverzekeraars de contactgegevens van hun FG hebben gepubliceerd op hun website. Dit liet bij bijna één op de vier organisaties nog te wensen over. Sinds de invoering van AVG controleert de AP steekproefsgewijs of de privacywetgeving wordt nageleefd. 

Aanmelden Functionaris Gegevensbescherming

De AVG is, zoals iedereen nu wel weet, van kracht sinds 25 mei 2018. Organisaties zoals ziekenhuizen en zorgverzekeraars moeten sindsdien over een FG beschikken die binnen de organisatie toezicht houdt op de naleving van de AVG. Twee ziekenhuizen hadden dat op 16 augustus 2018 nog niet gedaan. Als zij dit niet alsnog binnen de opgelegde termijn van vier weken doen, kan een sanctie volgen.

Contactgegevens niet vindbaar

Daarnaast moet het voor iedereen die dat wil eenvoudig zijn om contact op te nemen met de FG. De AP kond de betreffende contactgegevens bij 17 ziekenhuizen en twee zorgverzekeraars niet vinden op de  website. Het is verplicht een direct telefoonnummer of e-mailadres te vermelden waarmee de FG te bereiken is. De naam van de FG is niet noodzakelijk. 

Huisartsen

Anders dan in ziekenhuizen hoeven de meeste huisartspraktijken geen FG aan te stellen. Dit omdat hier, anders dan in ziekenhuizen, geen grootschalige verwerking van medische gegevens plaatsvindt. Daarmee is volgens betrokken partijen zoals de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) niet gezegd dat het aanstellen van een FG geen nut kan hebben. Deze kan huisartsenpraktijken immers van advies voorzien, helpen met de implementatie van privacy beleid en aanspreekpunt voor patiënten zijn.

Bron: SKIPR

Deel dit artikel

Neem contact op

Meer weten over onze diensten op het gebied van AVG en FG? Bel met Patrick.

Patrick van Lonkhuijzen
ICT-Adviseur
  • 06 55 72 12 81
;