Duurzame energie wordt steeds duurder

Windmolen

In de afgelopen maanden heeft de stijging van de prijs van de Garanties van Oorsprong (GvO’s) ervoor gezorgd dat groene stroom uit Nederland inmiddels tot de duurste van Europa behoort. Hoe komt dat en wat betekent het voor jouw zorgorganisatie?

Een Garantie van Oorsprong (GvO) is een bewijsstuk waarmee de afkomst van de geproduceerde elektrische energie wordt aangetoond. Bijvoorbeeld of de elektriciteit afkomstig is van windkracht, waterkracht, zonnekracht of van een biomassa-installatie.

De sterke stijging van de prijs voor een GvO wordt vooral veroorzaakt door de toegenomen vraag vanuit gemeenten en grote bedrijven in Nederland. In de afgelopen jaren hebben zij aangegeven hun stroomverbruik volledig duurzaam te willen maken. De beschikbaarheid van duurzame bronnen in Nederland en de rest van Europa is nog te beperkt om in deze toegenomen vraag te kunnen voorzien. Dat leidt tot een stijgende verkoopprijs. Daarnaast is de markt voor de GvO-handel niet openbaar, in tegenstelling tot de markt voor energieprijzen. Overigens zijn ook de marktprijzen voor aardgas en elektriciteit flink toegenomen.

Wat betekent dat voor jouw zorgorganisatie?

Doe je in 2019 mee aan de energieovereenkomsten van Intrakoop? De meeste leden maken daarbij gebruik van onze gespreide inkoopstrategie. Dan zul je de prijsstijging van de GVO’s en aardgas en elektriciteit niet direct terugzien in onze tarieven voor 2019.

Wij hebben namelijk al in 2016 de prijzen van de GvO’s vastgelegd om te voorkomen dat een prijsstijging hiervan leidt tot hogere kosten voor leden die meedoen aan onze energieovereenkomsten. Ook zijn we toen begonnen met de inkoop van aardgas en duurzame energie voor 2019 - 2020. Daarmee hebben we als zorg op tijd een krachtig signaal afgegeven aan energieproducenten. Dat zal in de toekomst bijdragen aan het vergroten van het duurzame energieaanbod in Europa.

Deel dit artikel

Neem contact op

Wil je meer weten over onze energieovereenkomsten of meedoen? Er zijn nog beperkte mogelijkheden om vanaf 2019 deel te nemen. Neem contact op met

David Hoorn
Inkoper/productmanager Energie
  • 06 52 75 28 84
;