Nieuwe dienst van Advies & Maatwerk

Contract tekenen_web

Met ingang van heden bieden de collega’s van Advies & Maatwerk een nieuwe dienst aan, ‘Contractmanagement as a Service’.

Uit diverse onderzoeken (waaronder een onderzoek in 2017 van onze adviseurs onder 80 van onze leden) blijkt dat zorginstellingen niet of slechts ten dele contractmanagement uitvoeren. Onze leden geven wel aan het nut van contractmanagement in te zien en ondersteuning van Intrakoop daarbij op prijs te stellen. Dat bood perspectief voor het ontwikkelen van iets nieuws.

'Contractmanagement as a Service' sluit aan bij de trend in verschillende branches om zaken steeds vaker ‘as a service’-diensten aan te bieden. Je ‘koopt’ bijvoorbeeld geen lampen meer voor de verlichting van je pand, je koopt licht of lumen en daarmee wordt je pand verlicht. Onderhoud, vervanging en dergelijke zitten allemaal verwerkt in dat ‘as a service’-contract. 

‘Contractmanagement as a Service’ in de praktijk

Deze nieuwe service hebben we eerst getest. Bij 2 pilots zijn ervaringen opgedaan; onze leden Dichterbij en DrieGasthuizenGroep hebben daaraan meegewerkt. Gedurende een bepaalde periode zijn er contractmanagementplannen opgesteld. Nu volgt het daadwerkelijke managen!

We beginnen deze dienst altijd met een kwantitatieve inkoopscan. Daarna wordt  de inzet van een contractmanager voor een halve of hele dag per week gedurende een vooraf afgesproken periode aangeboden. Deze contractmanager is op locatie aanwezig. De contractmanager gaat vervolgens op basis van de analyse van de inkoopscan en een crediteuren- en productgroepanalyse aan de slag. Zo wordt het contractmanagement per contract opgezet en belegd binnen de zorgorganisatie.
Door het direct managen van een aantal grote contracten kan al snel invloed worden uitgeoefend op een groot deel van de beïnvloedbare inkoopspend van een organisatie.

Doelgroep

Contractmanagement as a Service is voor alle zorgorganisaties een interessante dienst. Maar zeker voor Care-instellingen met meerdere locaties. Meerdere locaties zorgen voor complex contractmanagement, vandaar. Met de groei van zelfsturende teams en decentrale inkoop, wordt het belang van het vastleggen en monitoren van contracten en verplichtingen die een organisatie aangaan steeds groter. 

Voor onze leden biedt deze dienst de volgende resultaten:

  • Met behulp van de inkoopscan, crediteuren- en productgroep analyse, krijgt de zorgorganisatie direct inzicht in de inkoopspend.
  • Door het managen van een aantal grote contracten kan al snel invloed worden uitgeoefend op een groot deel van de beïnvloedbare inkoopspend van de organisatie.
  • Contractmanagement zorgt voor een betere relatie met de leverancier en leidt tot een partnership waaraan beide partijen voordeel behalen.
  • Wij verwachten (onder randvoorwaarden) een besparing van 5% per contract te kunnen realiseren.

Deel dit artikel

Neem contact op

Meer weten over 'Contractmanagement as as Service'? Bel dan met Anne Marie.

Anne Marie Kolkhuis Tanke
Consultant
  • 06 55 80 63 92