Klimaatneutraal en circulair inkopen voor de zorg

Duurzaamheid

De rijksoverheid wil via publieke inkoop de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie stimuleren. Daarom stelt zij in 2019 extra geld beschikbaar voor ondersteuning en verspreiden van kennis. Ook voor de zorg.

Speciaal voor de zorg gaan VWS, NEVI Zorg, stakeholders van de Green Deal en Intrakoop zich inzetten om de CO2-uitstoot van ziekenhuizen en verzorgingshuizen te verminderen. Het streven is een reductie van 0,1 megaton in 2019. 

Activiteiten

Er komen tools en hulpmiddelen, waaronder MVI-criteria voor medische hulpmiddelen. Daarnaast staan er bijeenkomsten en workshops op de planning over klimaatneutraal en circulair inkopen in de zorg, die onder andere zullen leiden tot implementatieplannen. Ook kun je je aansluiten bij een van de pilotprojecten voor onderhoudscontracten, afval, voedsel en deelmarktplaatsen.

Vanaf eind februari vind je op deze site meer informatie over de bijeenkomsten, pilotprojecten en hoe je aanspraak kunt maken op ondersteuning voor de zorg. Met vragen over deze activiteiten voor de zorg kun je terecht bij jesse.schrama@intrakoop.nl

Een overzicht van alle activiteiten voor klimaatneutraal en circulair inkopen is te vinden op de website van PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden: https://www.pianoo.nl/klimaatenveloppe 
 
Deze activiteiten worden gefinancierd met klimaatgeld uit het regeerakkoord, de zogenoemde klimaatenveloppe. Hiermee geeft de rijksoverheid via inkoop een impuls aan de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie. Heb je vragen over de klimaatenveloppe? Neem dan contact op met info@pianoo.nl

Deel dit artikel