Intrakoop en Cuccibu tekenen overeenkomst

Beeldscherm met lock_web

Privacy en informatiebeveiliging zijn onderwerpen die steeds prominenter op de agenda staan bij zorgorganisaties.

Dit is niet zo vreemd als je bedenkt dat informatie in de primaire bedrijfsprocessen van deze organisaties een steeds belangrijkere rol krijgt en steeds meer persoonsgegevens uitgewisseld worden. Het belang van het beveiligen van deze informatie neemt toe, niet in de laatste plaats afgedwongen door wet- en regelgeving en de dagelijkse berichtgeving over datalekken en cybercriminaliteit. 

AVG schrijft regels omgang persoonsgegevens voor

Zoals bekend schrijft sinds 25 mei 2018 de Europese privacywetgeving (zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG en de ePrivacy verordening) de manier voor, waarop organisaties om moeten gaan met persoonsgegevens. Daarnaast geven de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de internationale normen voor de beveiliging van informatie (zoals de NEN751x familie) richting aan de wijze waarop zorgorganisaties met gegevens om dienen te gaan. 

Ondertekening overeenkomst Cuccibu

Onlangs ondertekenden Intrakoop en Cuccibu een overeenkomst waardoor het voor leden van Intrakoop mogelijk is om tegen speciale condities gebruik te maken van het integrale pakket aan advies en diensten op het gebied van informatiebeveiliging, privacy, cyber security en IT audit dat Cuccibu aanbiedt. Op onderstaande foto zien we de directeur/bestuurder van Intrakoop (Frank Kaptein) en Frank Roumans, Managing Partner, hun handtekening zetten onder het nieuwe contract.

Ondertekening Cuccibu
De medewerkers van Cuccibu hebben de achtergrond en ervaring om met creatieve en heldere oplossingen iedere organisatie te helpen. Zowel op het gebied van organisatie en systemen, als het gebied van houding en gedrag. En dat bij zowel grotere als kleinere organisaties. Meer informatie over Cuccibu vind je op www.cuccibu.nl

Deel dit artikel

Neem contact op

Simon Kuipers
Productmanager ICT
  • 06 54 77 10 26