Klimaatakkoord en gevolgen voor zorgsector

Windmolen

Het ontwerp-klimaatakkoord leidt tot een daling van de uitstoot van broeikasgassen met 31 tot 52 Mton CO2. Toch zal het doel om de CO2-uitstoot voor 2030 met 49% te verminderen waarschijnlijk niet worden gehaald. Daarvoor zijn er te veel onzekerheden over politieke keuzes. De extra kosten voor de klimaatmaatregelen zijn €1,6 mld tot €1,9 mld per jaar tussen 2019 en 2030. Zo stelt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) op 13 maart.

Tijdig in gesprek met gemeente

Wat zijn de gevolgen van het ontwerp-klimaatakkoord en de kabinetsplannen voor de zorgsector? Om dit te kunnen inschatten, kijkt Intrakoop vooral naar de doorrekening van de plannen die aan de klimaattafel Gebouwde omgeving zijn gemaakt. Hierin staat de wijkgerichte aanpak centraal. Gemeenten gaan per wijk bekijken wat de beste oplossing is: restwarmte van intensieve industrie, geothermie (warmte uit de grond) of overstappen op warmtepompen. Ons advies is dan ook om als zorgorganisatie tijdig te gaan praten met je gemeente over wat de strategie is voor de wijken waar je locaties hebt.

Kosten

Gas zal steeds duurder worden door verhoging van de energiebelasting. Terwijl elektriciteit waarschijnlijk goedkoper wordt. In zijn reactie op de doorrekening van het ontwerp-klimaatakkoord door PBL en CPB heeft het kabinet ook gezegd dat de staffel van de Opslag Duurzame Energie (ODE) zal veranderen. Deze werkt nu regressief: als je meer energie verbruikt, betaal je minder belasting per kWh/m3. De verdeling is nu dat consumenten (kleinverbruikers) de helft betalen en de industrie (grootverbruikers) de andere helft. Volgens het kabinet zal dit veranderen naar 1/3 consumenten en 2/3 industrie. Dat betekent dat vooral de staffels voor het hogere energieverbruik zullen worden verhoogd. Dat heeft een nadelig effect voor met name ziekenhuizen die veel energieverbruiken op 1 locatie, maar ook voor GGZ- en GHZ-terreinen waarbij alle zorglocaties op 1 meter zijn aangesloten.

De doorbelasting van de CO2-uitstoot aan de industrie zal naar verwachting van Intrakoop geen invloed hebben op de zorgsector, maar alleen op de allergrootste afnemers van vooral gas voor industrieel gebruik. Dit zijn de zogenaamde ETS- ondernemingen. In Nederland zijn dit zo’n 450 bedrijven die samen 45% van de totale CO2 uitstoot voor hun rekening nemen. 

De investeringen voor de gebouwde omgeving liggen tussen €6,8 mld en €13,5 mld. TNO rekent in opdracht van VWS uit wat de benodigde investeringen zijn voor de verschillende branches in de zorgsector. VWS zal hierover op korte termijn meer bekend maken. Uiteraard houden wij je op de hoogte. 

Mobiliteit

In het ontwerp-klimaatakkoord wordt er groot ingezet op elektrisch rijden. Het stimuleringspakket voor elektrisch rijden bestaat uit een aanschafsubsidie voor particulieren, verlaagde bijtelling voor lease auto's en vrijstelling van aanschafbelasting BPM (tot 2025) en van motorrijtuigenbelasting (MRB). Voor zorgorganisaties zullen deze investeringen zichzelf terugverdienen binnen de economische levensduur van de auto’s. Vooral door verlaging van de energiebelasting op elektriciteit zal elektrisch rijden goedkoper worden dan rijden op benzine of diesel.

Deel dit artikel

Neem contact op

Wil je meer weten over de verwachte gevolgen van het ontwerp-klimaatakkoord voor je zorgorganisatie of over energiebesparende maatregelen?

Jesse Schrama
Inkoper/productmanager
  • 06 46 13 54 46