Bespaar kosten door deelname aan integrale audit

Beeldscherm met lock_web

Zorgorganisaties moeten aantoonbaar voldoen aan geldende regels en normen. Daarmee wordt transparant gemaakt wat de kwaliteit is van wat zij doen.

Meer en meer zijn audits onderdeel geworden van het systeem van 'compliance' en 'accountability'. Twee begrippen die niet meer weg te denken zijn.

Daarmee maakt het bestuur kenbaar hoe de verschillende normen binnen de organisatie zich met elkaar verhouden en welke keuzes daarbij zijn gemaakt. Je organisatie laat zien of en hoe andere partijen, die voor jou werkzaam zijn, de juiste kwaliteit leveren. Immers, hun inzet is mogelijk door de beschikbare zorgmiddelen en die moeten goed worden besteed.

Het is niet altijd een kwestie van goed en fout. Normen kunnen soms ook met elkaar conflicteren. De keuzes binnen de ene organisatie kunnen en mogen dan ook anders zijn dan bij anderen. Belangrijk is om je hiervan bewust te zijn en het gesprek hierover durft aan te gaan met de stakeholders. Certificaten helpen de stakeholders om hierin inzicht te krijgen, te hebben en te houden. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Zorgfinanciers verlangen inzicht in de kwaliteit van de verleende zorg door zorgaanbieders. Daarom hechten zij alleen nog waarde aan het HKZ-keurmerk (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector)
  • De wetgever verlangt een veilige uitwisseling van gegevens van patiënten en cliënten,  door middel van specifieke NEN-normen. Daarmee worden eisen gesteld aan met name IT-bedrijven die bij deze transacties worden ingezet. Zorgaanbieders moeten door middel van certificaten laten zien dat door hen ingehuurde IT-bedrijven dit kunnen. Zorgverleners moeten hierop kunnen vertrouwen tijdens hun werkzaamheden
  • Vanaf mei 2018 heeft ook de zorgsector te maken met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Hiermee is het mogelijk om innovaties in goede banen te leiden gelet op belangen van burgers. Een concept auditschema is  inmiddels beschikbaar, zodat de organisatie zichtbaar kan maken dat zij aan de AVG voldoet.

Voorkom opeenstapeling van audits en kosten

Uit het oogpunt van kostenbeheersing begint Intrakoop nu een pilot. Het resultaat daarvan is na afloop van de pilot beschikbaar voor de deelnemende leden van Intrakoop. Door middel van deze pilot wordt stapsgewijs nagegaan hoe alle audits in één keer en daarmee geïntegreerd uitgevoerd kunnen worden. Met andere woorden, in één klap zoveel mogelijk keurmerken en certificaten behalen in plaats van meerdere en verschillende audits. Wij willen ons beperken tot één integrale audit.

De basis hiervoor is al gelegd. In plaats van meerdere HKZ-modellen, kan nu volstaan worden met één generiek HKZ-model en is alleen daardoor nog maar één audit nodig. Daarmee valt voor organisaties de noodzaak weg om nog terug te vallen op ISO9001. Die norm  geeft namelijk geen inzicht in de kwaliteit van de geleverde zorg.

Oproep

Wij zoeken leden waar deze pilot kan plaatsvinden. Als je meedoet ben je de eerste zorgorganisatie die aan de geïntegreerde AVG-certificering gaat voldoen enerzijds en de kostenreductie meteen al gaat ervaren anderzijds. 

We kijken uit naar je aanmelding

 

Deel dit artikel

Neem contact op

Auke ten Hoeve
Consultant
  • 06 13 87 64 61