Nieuwe aanpak inkooptrajecten Eten & Drinken

Verduurzaming: betrek iedereen bij de plannen

Het segment Eten & Drinken binnen Intrakoop gaat het proces van een inkooptraject voortaan op een andere manier aanpakken.

Dat is de uitkomst na een uitgebreide leden- en leveranciersconsultatie en een daarop volgend verbeterproject.

Klantgericht, snel, kwalitatief en dynamisch

De tot nu toe gehanteerde aanpak kan klantgerichter, sneller, kwalitatief beter en dynamischer, was de gedachte. Een gedachte die prachtig parallel loopt met de droom van Intrakoop “wij helpen je, jij houdt de regie”. Duidelijk is dat het lid de functionele eisen en gunningscriteria bepaalt en leveranciers te allen tijde hun unieke toegevoegde waarde moeten kunnen tonen om daar invulling aan te geven. Intrakoop ondersteunt leden bij dit inkoopproces door middel van praktijkervaring, (wetenschappelijke) literatuur en inkoopkennis. 

De volgende acht fases worden in het vernieuwde proces doorlopen: 

  1. Doelstelling formuleren (pré-fase)
  2. Visie vormen eten & drinken
  3. Team samenstellen
  4. Thema’s kiezen (shortlisten, ranken)
  5. Uitvraag opstellen
  6. Verzamelen en beoordelen
  7. Gunnen & feedback geven
  8. Implementeren (pilot, uitfasering)

Iedere fase is door het projectteam ontworpen en bekeken door een ‘lean’ bril . Wat voegt in het selectietraject nu echt waarde toe? Wat is te bestempelen als ‘verspilling’? Met die inzichten zijn we aan de slag gegaan en hebben we het inkoopproces aanzienlijk kunnen verbeteren; zo ontstaat er een contract dat nóg beter aan alle eisen en wensen van leden voldoet. 

Visie op eten & drinken 

Over de details van alle acht de stappen later meer, maar we lichten er één (Visie vormen eten & drinken) alvast uit: een vooraf vastgestelde visie op eten & drinken is erg belangrijk. Dat is immers het vertrekpunt en bepaalt de richting; de propositie van de leverancier moet aansluiten bij deze visie. Het loont om hier grondig naar te kijken en de tijd voor te nemen! Het afgelopen jaar is er samen met leden veel ervaring opgedaan. Middels goed bezochte workshops zijn er inmiddels prachtige visies op eten & drinken ontstaan. 

Ervaring opdoen

Samen met leden gaat het segment Eten & Drinken de komende tijd werken met de vernieuwde aanpak en nog meer ervaring opdoen. Vanzelfsprekend zullen die ervaringen gebruikt worden om continu te verbeteren en nodigen we de betrokken leden graag van harte uit om hieraan mee te doen.  

Deel dit artikel

Neem contact op

Anne Marie Kolkhuis Tanke
Consultant
  • 06 55 80 63 92