Subsidie VWS beschikbaar voor programma InZicht

Het ministerie van VWS stelt deze subsidie beschikbaar via het programma InZicht.

Dit programma beoogt dat zorgorganisaties versneld extra stappen gaan zetten om de zorgcliënt digitale toegang te geven tot de eigen medische gegevens en om veilige gegevens¬≠uitwisseling tussen zorginstellingen mogelijk te maken. 

Verbeteren kwaliteit van leven, verminderen administratieve lastendruk

InZicht heeft tot doel een bijdrage te leveren aan een betere kwaliteit van leven van de cliënt in de langdurige zorg. Door het ontsluiten en uitwisselen van gegevens wordt het samen beslissen ondersteund en wordt de administratieve last van de zorgprofessional verminderd. Het programma richt zich op de gegevensuitwisseling tussen zorgcliënt en zorgprofessional én tussen zorgprofessionals (in de cure en de care) onderling. 

InZicht richt zich op de Persoonlijke gezondheid Omgeving (PGO), eOverdracht en medicatieoverdracht. Naast het verstrekken van deze subsidie is VWS op zoek naar ambitieuze zorgorganisaties die, zo mogelijk in een samenwerkingsverband, aan de slag willen met het uitwisselen van gegevens in een InZicht-proeftuin.

Whitepaper met meer informatie

Onze leverancier Duthler Associates heeft over dit onderwerp een whitepaper geschreven die hieronder te downloaden is. In deze whitepaper wordt het programma InZicht verder geïntroduceerd en wordt duidelijk aangegeven waarvoor je subsidie kunt aanvragen. Voorafgaand aan het zorgbreed openzetten van de subsidieregeling wil VWS in een aantal Proeftuinen ervaring opdoen met versnelde digitale gegevens¬≠uitwisseling. De whitepaper beschrijft naast de subsidieaanvraag ook de procedure voor deelname aan de Aanbesteding Proeftuinen Regeling InZicht.

Deel dit artikel

Neem contact op

Bert Baan
Inkoper/productmanager Facilitair
  • 06 53 21 55 23