Blog op Skipr leidt tot rondetafelconferentie

recyclen

Naar aanleiding van zijn blog op Skipr.nl heeft onze collega Bert Baan een actie in beweging gezet waar het gaat om te komen tot een oplossing voor het recyclen van gebruikt incontinentiemateriaal.

Zijn blog werd door een aantal relevante spelers in dit dossier gedeeld via LinkedIn. Daarop kwam een reactie die er uiteindelijk voor heeft gezorgd dat er binnenkort door MVO Nederland een rondetafelgesprek wordt georganiseerd waarin relevante partijen uit de keten (fabrikanten, leveranciers, overheden, onderzoeksinstituten) wordt gevraagd samen te inventariseren wat nu exact de obstakels zijn in de ontwikkeling van recyclingprocessen voor deze specifieke afvalstroom. 

Recycling van luiers en incontinentiemateriaal

Op woensdag 18 september aanstaande zal op het kantoor van MVO Nederland in Utrecht een bijeenkomst plaatsvinden onder leiding van Cathy van Beek (Kwartiermaker Duurzame Zorg vanuit het Ministerie van VWS) waarin gezocht gaat worden naar (recycling)oplossingen voor de afvalstormen luiers en incontinentiemateriaal. Uitgenodigd zijn o.a. : Abena, AEB, ARN BV, Edana, Essity, Intrakoop, Kimberley-Clark, Mediq, MPZ, Ontex, Renewi, RIVM, RWS, Suez en WUR.

400.000 ton luiers

In Nederland wordt jaarlijks zo’n 400.000 ton aan luiers en incontinentiemateriaal weggegooid, waarvan het overgrote deel wordt verbrand. Duurzame oplossingen voor afvalstromen leveren een belangrijke bijdrage aan het behalen van de overheidsdoelstelling om meer afval gescheiden in te zamelen en te recyclen, én minder CO2 uit te stoten. Van de deelnemers wordt gevraagd helder te formuleren wat hun ambitie is op dit gebied, welke knelpunten in de keten worden ervaren en wat de belangrijkste uitkomst van deze bijeenkomst zou moeten zijn. Het doel is om met elkaar tot oplossingsrichtingen te komen.

Het blog van collega Bert in Skipr vind je hier.

Deel dit artikel

Neem contact op

Bert Baan
Inkoper/productmanager Facilitair
  • 06 53 21 55 23