Versneld vervangen G21 UZI-servercertificaten

ICT aansluitingen_web

Op 4 september is er uit naam van minister Bruno Bruins een brief verstuurd naar de Tweede Kamer over het met spoed vervangen van UZI-servercertificaten.

Kort samengevat komt het erop neer dat de UZI-servercertificaten niet meer voldoen aan de basiseisen die browserpartijen stellen.  

Certificaten die na 1 januari 2018 zijn uitgegeven hoeven niet vervangen te worden, aldus de brief. Gebruikers van certificaten die vervangen dienen te worden hebben daar inmiddels een brief over ontvangen. 

De vervanging moet voor 17 september 2019 worden aangevraagd bij het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG) www.cibg.nl . Per 1 oktober 2019 zullen de certificaten die niet voldoen vervallen. 

Mocht je niet zeker zijn over je certificaten neem dan contact op met het UZI-register. Dit kan via de email info@uzi-register.nl of telefonisch 0900-2324342. Houd je pasnummer en abonneenummer bij de hand. 

De brief vind je hier  

Deel dit artikel

Neem contact op

Wil je meer weten over UZI-servercertificaten? Neem dan contact op met

Patrick Van Lonkhuijzen
Consultant
  • 06 55 72 12 81