Workshops duurzaam inkopen in de zorg

Groep mensen in vergadering

De kwaliteit, toegankelijkheid en beschikbaarheid van de zorg verhogen en tegelijk de negatieve impact van de zorgverlening op people, planet en prosperity verlagen. Dat is de uitdaging en het doel van de Green Deal Duurzame Zorg die veel zorgorganisaties hebben ondertekend. Vanuit inkoop kunnen we een belangrijke bijdrage leveren. Hoe? Door duurzaam inkopen.

Als inkopende zorgorganisatie heb je immers de regie over de toeleveringsketen en kun je de vraag naar duurzaam of circulair geproduceerde producten creëren of stimuleren. Daarom hebben Intrakoop en NEVI een project- en programmaplan ingediend bij het Ministerie van VWS, waarmee we samen aan de slag kunnen.  Te beginnen met drie workshops die NEVI organiseert: Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI), Klimaatneutraal inkopen en Circulair inkopen.

Voor wie?

De workshops zijn bedoeld voor alle medewerkers in de zorg die invloed uitoefenen op de inkoop van producten en diensten én aan de slag willen om de footprint van de zorgverlening te verkleinen.  

1. Workshop Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI)

De focus ligt op het inbedden van alle MVI-thema’s in het beleid, het proces en de inkoopprocedures en de onderlinge samenhang zoals social return en sociale voorwaarden. Onderwerpen zijn:

 • Opzet, structuur, termen en definities; 
 • Nulmeting in combinatie met MVI webtool, zelfevaluatietool; 
 • MVO-beleid, MVI-manifest, MVI-beleid –en doelstellingen/ambitie opstellen 
 • MVI-actieplan en Implementatieplan maken; 
 • Risico-, prioriteits- en stakeholdersanalyse maken, prioriteiten stellen; 
 • Opstellen en/of uitvoeren MVI-actieplan en een aanbestedingsstrategieplan; 
 • Het toepassen van thema’s als circulair inkopen, biobased inkopen, innovatie, milieucriteria, social return en sociale voorwaarden in zowel het inkoop/aanbestedings-, gunnings- en contractmanagementproces; 
 • Het evalueren, rapporteren en het doen van verbetervoorstellen MVI. 

Tijdens deze workshop ga je op laptops, die aanwezig zijn op de locatie, aan de slag met het maken van een MVI-actieplan. 

2. Workshop Klimaatneutraal inkopen

De focus ligt op energie- en CO2-reductie of een energieneutrale impact bij het inkopen van producten en diensten. Onderwerpen zijn:

 • Opzet, structuur, termen en definities; 
 • CO2-kwalitatief proces, implementatie en rapportage; 
 • CO2-footprint en tools; 
 • Stappenplan Klimaatneutraal inkopen;
 • Inkopen/Aanbesteden en contracteren met EMVI-criterium CO2-prestatieladder.

3. Workshop Circulair inkopen

De focus ligt op het toepassen van circulariteit en de impact op grondstoffen bij het inkopen van producten en diensten. Onderwerpen zijn:

 • Opzet, structuur, termen en definities; 
 • Circulair kwalitatief proces, implementatie en rapportage; 
 • Circulair inkopen tools en voorbeelden; 
 • Stappenplan circulair inkopen; 
 • Inkopen/Aanbesteden en contracteren met EMVI-criterium Circulair. 

Data en locatie

Iedere workshop duurt 1 dag, van 9.00 - 17.00 uur. Op de volgende dagen kun je één van de drie workshops volgen. Wil je alle workshops volgen? Schrijf je dan op drie verschillende dagen in voor drie verschillende workshops.

 • Dinsdag 5 november 2019
 • Dinsdag 12 november 2019
 • Dinsdag 3 december 2019
 • Donderdag 12 december 2019
 • Dinsdag 14 januari 2020
 • Dinsdag 21 januari 2020

Locatie: Media Plaza/Jaarbeurs Utrecht

Kom samen met collega’s!

Deelname aan de drie workshops is gratis maar niet vrijblijvend. Als tegenprestatie verwachten we dat jij je kennis praktisch gaat toepassen in je werkzaamheden en deelt met je collega's. En werk je in een grote zorgorganisatie? Kom dan zeker met je collega’s. Wees er wel snel bij. Er is plaats voor 20 deelnemers per workshop. 

Wil je aan het eind van de workshops een concept-actieplan hebben? Neem dan een overzicht van de ambities van je organisatie op het gebied van duurzaamheid mee.

Je kunt je aanmelden via de site van NEVI.

Deel dit artikel