Aan de slag met medicijnresten uit het water

Uitdelen medicijnen

Jaarlijks komt naar schatting minstens 140 ton aan geneesmiddelresten van mensen via de rioolwaterzuivering in het oppervlaktewater terecht. Deze resten hebben schadelijke effecten op het milieu. Drinkwaterbronnen komen hierdoor op lange termijn onder druk te staan. Alleen samen kunnen zorgverleners en waterschappers dit probleem aanpakken.

Het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (het IVM) roept daarom FTO-groepen op die tussen oktober 2019 en februari 2020 met mensen van het waterschap of drinkwaterbedrijf in hun eigen regio aan de slag willen met de FTO-module Geneesmiddelen en milieu. Je bespreekt onder andere de lokale situatie rondom medicijnresten in het water en acties die je zelf kunt doen voor het verminderen van deze medicijnresten. Over de eigen acties maak je afspraken.

Heeft je FTO-groep belangstelling of wil je meer weten? Stuur een mail naar Lotte Dietz via lotte.dietz@van-waarde.com

Deel dit artikel