Prijsverhoging schoonmaak per 1 januari

Schoonmaak algemeen_web

De kosten voor schoonmaak gaan in 2020 sterk omhoog, met gemiddeld 4,5 tot 5%. Wijzigingen in de CAO en de invoering van de wet WAB zijn hiervan de belangrijkste oorzaak. Leden die deelnemen aan onze overeenkomsten kunnen een lagere prijsverhoging tegemoet zien, die gelijk is aan de NZA-indexering voor 2020.

Wijzigingen CAO

De brutolonen van medewerkers in de schoonmaakbranche stijgen in 2020 met 3% (1% per 1 januari en 2% per 1 juli). Ook hebben zij recht op een extra vrije dag en stijgt de eindejaarsuitkering. De grootste stijging in kosten komt echter door de Wet Arbeidsmarkt in Balans.

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Per 1 januari 2020 gaat de Wet Arbeidsmarkt in Balans in. Deze wet bevat maatregelen om de verschillen tussen medewerkers met vaste contracten en flexibele contracten kleiner te maken. Daarom krijgen oproepkrachten en payrollwerknemers meer zekerheid. Ook wordt het voor werkgevers aantrekkelijker om een vast contract aan te bieden. Wijzigingen die de wet met zich meebrengt zijn onder andere het recht op transitievergoeding bij ontslag, strengere regels voor oproepovereenkomsten en een hogere ww-premie bij tijdelijke contracten. Een volledige beschrijving met uitleg van de WAB lees je hier

Intrakoop-overeenkomst

Als Intrakoop-lid met een overeenkomst voor schoonmaak blijven de gemaakte afspraken ook voor 2020 van kracht. De contractuele maximale stijging van de prijzen voor de dienstverlening is 3,33%. Dit is de vastgestelde NZA-indexering, gebaseerd op personele en materiële kosten, voor volgend jaar die van toepassing is op onze contracten.   

Deel dit artikel

Neem contact op

Jolanda van Dinteren
Inkoper/productmanager Facilitair
  • 06 13 32 61 46