Definitieve energiebelasting 2020

Kosten in de zorg
Pogonici

Jaarlijks stelt de overheid de energiebelasting vast. Dit zijn de definitieve tarieven.

Energiebelasting (EB) en Opslag Duurzame Energie (ODE) zijn overheidsheffingen op het verbruik van energie. De tarieven voor energiebelasting elektriciteit gelden per kWh voor alle elektriciteitsproducten. De tarieven energiebelasting gas gelden per m3 voor alle gasproducten.

De energiebelasting tot 170.000 m3 en ODE tarieven voor gas stijgen in 2020 sterk. Voor elektriciteit veranderen de energiebelasting en ODE tarieven ook. Het tarief voor energiebelasting voor elektriciteit daalt met 0,09 cent, terwijl de ODE op elektriciteit stijgt. Al met al gaan daarmee ook de kosten voor elektriciteit omhoog.

Tarieven 2020 voor aardgas voor grootzakelijk

Jaar  0 - 5.000 m³
en blokverwarming

5.001 - 
170.000 m³
 

170.001 - 
1 mln m³
 
1 - 10 mln m³
 
> 10 mln m³
zakelijk 
 2019  € 0,29313  € 0,29313  € 0,06542  € 0,02383  € 0,01280
 2020  € 0,33307  € 0,33307  € 0,06444  € 0,02348  € 0,01261

 

Tarieven 2020 voor elektriciteit voor grootzakelijk

Jaar 0-10.000 kWh   10.001 - 50.000 kWh 50.001 - 10 mln kWh  >10 mln kWh zakelijk 
 2019  € 0,09863  € 0,05337  € 0,01421  € 0,00058
 2020  € 0,09770  € 0,05083  € 0,01353  € 0,00055

 

Opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE) op aardgas (normaal tarief)

Jaar   0- 170.000 m³
en blokverwarming
 

170.001 -
1 mln m³
 
 

1 mln -
10 mln m³
 
 
>10 mln m³ 
 2019  € 0,0524  € 0,0161  € 0,0059  € 0,0031
 2020  € 0,0775  € 0,0214  € 0,0212  € 0,0212

 

Opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE) op elektriciteit

Jaar 0 - 10.000 kWh
 
 

10.001 -
50.000 kWh
 
 

50.001 -
10 mln kWh
 
 
>10 mln kWh
zakelijk
 
 2019  € 0,0189  € 0,0278  € 0,0074  € 0,0003
 2020  € 0,0273  € 0,0375  € 0,0205  € 0,0004

Op deze site van de Belastingdienst vind je alle tarieven voor energiebelasting 2020.

Deel dit artikel

Neem contact op

Wil je meer weten over energiebelasting of heb je andere energievragen? Neem contact op met:

David Hoorn
Inkoper/productmanager Energie
  • 06 52 75 28 84