Onjuist bericht over AOC-code

Softwarelicenties

Vorige week is in de nieuwsbrief van Nevi Zorg een bericht opgenomen dat stelt dat de AOC niet meer onderhouden wordt. Deze informatie is onjuist en leidt onnodig tot ongeruste reacties van onze ziekenhuisleden. In dit nieuwsbericht geven we je de correcte informatie over de classificatiecodes. We hebben Nevi Zorg gevraagd om hun bericht te rectificeren.

Nagenoeg alle ziekenhuizen passen de AOC-code toe voor de classificatie van medische apparatuur. GMG Gezondheidszorg in Groningen zorgt voor de landelijke borging. 

Zestien ziekenhuizen maken nu gebruik van de AOC-code voor medische disposables, onder wie enkele ziekenhuizen van het IAZ en IFZ. Op hun verzoek maken de LNAG, GMG en Intrakoop samen het beheer van deze codes toekomstbestendig. De verwachting is dat de AOC-code medische hulpmiddelen in het tweede kwartaal van 2020 landelijk geborgd is als één landelijke AOC-code. 

Er is momenteel geen enkele toekomstbestendige codering voor medische hulpmiddelen. Ook de UNSPSC-code niet die Nevi Zorg nu adviseert. Die code is van de Verenigde Naties en voor medische hulpmiddelen summier uitgewerkt. Ze heeft geen enkele relatie met UDI, de verplichte identificatiecode voor CE-certificering, in de MDR-wetgeving.

Op termijn wordt de CND-code als classificatiecodering opgenomen in de Eudamed database en verplicht voor CE-certificering. Aangezien dit nog langere tijd duurt en – steeds meer – ziekenhuizen behoefte hebben aan een classificatie van medische hulpmiddelen, wordt de AOC-code nog steeds toegepast en geborgd. 

 

Deel dit artikel

Neem contact op

Als jullie vragen hebben over de codes, neem dan gerust contact op met

Richard Vermeltfoort
Senior Adviseur
  • 06 55 80 63 85