Vrijstelling van btw voor uitlenen van zorgpersoneel

Verplegend personeel in gang ziekenhuis

In deze coronacrisis wordt meer zorgpersoneel in- en uitgeleend. Door zorgorganisaties, maar ook door bedrijven zoals uitzendbureaus. Om te voorkomen dat dit leidt tot extra financiƫle of administratieve lasten is het uitlenen van zorgpersoneel tijdelijk vrijgesteld van btw. Voor de periode van 16 maart 2020 tot 16 juni 2020.

Daarvoor gelden deze voorwaarden:

  • De inlener is een zorginstelling of -inrichting die de btw-vrijstelling toepast.
  • De uitlener vermeldt op de factuur dat gebruik wordt gemaakt van deze goedkeuring, en legt de gegevens over de toepassing van deze goedkeuring administratief vast.
  • De uitlener mag alleen de brutoloonkosten in rekening brengen aan de inlener, eventueel verhoogd met een administratieve kostenvergoeding van maximaal 5%.
  • Er mag met de uitleen geen winst worden beoogd of gemaakt


Vaste reiskostenvergoeding en thuiswerken

Het kabinet heeft besloten dat thuiswerken door de coronacrisis geen invloed heeft op de vaste reiskostenvergoeding. Wanneer je als werkgever een vaste reiskostenvergoeding met je medewerkers hebt afgesproken, kun je die gewoon aanhouden. Zolang de crisismaatregelen gelden, mag je uit blijven gaan van het reispatroon waarop de vergoeding was gebaseerd.

Kijk voor meer informatie op rijksoverheid.nl

 

Deel dit artikel