NZa: Betaalbaarheid dure geneesmiddelen staat onder druk

Verpleegkundige met dame in rolstoel

In zes jaar tijd zijn de uitgaven aan dure geneesmiddelen elk jaar gestegen, tot 2,27 miljard euro in 2018. Het aandeel dure geneesmiddelen is daarmee 9,5% van de totale kosten aan medisch-specialistische zorg. De verwachting is dat deze uitgaven in de komende jaren blijven toenemen. Er vervallen namelijk weinig patenten, terwijl diverse nieuwe dure behandelingen beschikbaar zijn. Zo blijkt uit de monitor over geneesmiddelen in de medisch-specialistische zorg van de NZa.

Meer patiënten, nieuwe geneesmiddelen

De stijging in de kosten voor dure geneesmiddelen komt vooral door meer behandelde patiënten. Volgens het NZa-onderzoek wordt deze stijging maar voor een klein deel gecompenseerd door een lichte daling in de uitgaven per patiënt. 

Er is duidelijk verschil in kostenontwikkeling voor geneesmiddelen met en zonder concurrentie binnen één werkzame stof. De uitgaven aan spécialité geneesmiddelen waarvoor in 2017 en 2018 biosimilars beschikbaar waren - en er dus concurrentie bestond binnen één werkzame stof - zijn met 38,2% afgenomen.

Voor geneesmiddelen zonder concurrentie binnen één werkzame stof zorgen nieuw geïntroduceerde geneesmiddelen tussen 2013 en 2018 voor de toenemende uitgaven. De groep met de hoogste uitgaven zijn medicijnen tegen kanker. Zij vormen 47% van de totale uitgaven aan dure geneesmiddelen in 2018. Het aantal patiënten met kanker neemt toe evenals de gemiddelde uitgaven per patiënt.

Bekijk het volledig NZa-onderzoek “Monitor geneesmiddelen in de medisch-specialistische zorg 2020”

Onderzoek naar inkoop

De NZa onderzoekt ook de inrichting van de huidige inkoopmarkt van intramurale geneesmiddelen. Hierin analyseert zij de prikkels van in- en verkopende partijen en gaat na of deze inkoopmarkt beter ingericht kan worden. 

Deel dit artikel