Deelname gevraagd: wat kunnen we op inkoopgebied leren van de crisis?

Groep mensen in overleg

Het coronavirus heeft grote impact gehad op de samenleving en heeft vooral in de maanden maart en april heel veel van onze collega’s gevraagd. Ook nu nog vraagt het virus om continue aandacht.

Naast de acute medische zorg is het ook voor de diverse inkoopafdelingen van zorginstellingen een zeer bijzondere en intensieve periode geweest, waarin dag in dag uit moest worden voorzien in persoonlijke beschermingsmiddelen, beademingsmiddelen en –apparatuur, laboratorium middelen etc. Vaste leveranciers konden soms niet meer leveren vanwege mondiale schaarste en dus moest er 'out of the box' gedacht worden.

Team Deskundigen Betaalbare Zorg

Nu de grootste piek van het coronavirus voorbij lijkt te zijn, vindt vanuit de NEVI het door hen opgerichte Team Deskundigen Betaalbare Zorg (waar Ruud Plu vanuit Intrakoop deel van uitmaakt) het van belang om terug te kijken en te zien wat we als vakgenoten op het gebied Inkoop en Supply Chain Management kunnen leren voor de toekomst van de ervaringen van de afgelopen maanden. Inkoopafdelingen krijgen onder druk ineens veel zaken voor elkaar die ze voorafgaand aan de crisis niet of niet gemakkelijk wisten te realiseren. Wat leren we daarvan? Op welke aspecten vinden we dat we eigenlijk niet terug moeten gaan naar het pre-Corona tijdperk? En zijn er mooie en goede voorbeelden die dat ondersteunen?

Kortom: 
Wat kunnen we leren van de tijdens de crisis ervaren problemen op inkoopgebied voor de langere termijn en hoe passen we dit toe in de praktijk?

Het Team van Deskundigen Betaalbare Zorg wil zorgbreed de goede en de (op het oog uit nood geboren) tijdelijke oplossingen (en daarom mogelijk minder toekomstbestendig) inventariseren en deze opslaan in een factsheet. Later dit jaar wordt de hierboven gestelde vraag in een visiedocument door het team beantwoord.
Die factsheet moet inzichtelijk maken:

  • Welke (acute en afgeleide) problemen, gerelateerd aan inkoop en supply chain management (SCM) als gevolg van de coronacrisis zijn ontstaan;
  • Welke (ad hoc) korte-termijn oplossingen er ontstonden als reactie op de ontstane problemen.

De reikwijdte van de inventarisatie betreft het thema ‘beschikbaarheid van (hulp)middelen’. Geneesmiddelen vallen buiten de reikwijdte omdat deze doorgaans door de apothekers worden ingekocht.

Om een zo breed mogelijk beeld te krijgen vragen wij jullie om ook mee te doen aan deze inventarisatie. Dat kan door deze link te volgen en de gestelde vragen te beantwoorden. Dit kan nog tot en met 26 mei.

 

Deel dit artikel

Neem contact op

Wil je meer weten? Onze collega's helpen je graag verder.

Intrakoop Servicedesk
Elke werkdag bereikbaar
  • 0418 65 70 70