Ondernemen na Covid-19

Verplegend personeel in gang ziekenhuis

Hoe gaan we om met een wereld die verandert door de coronacrisis? Het is belangrijk nu al beslissingen en maatregelen te nemen die ervoor kunnen zorgen dat je organisatie voldoende veerkracht heeft en meebeweegt met de tendensen die het gevolg zijn van het coronavirus.

Als risicoadviseur voor zorgorganisaties kijkt Raetsheren van Orden door een andere bril naar de gebeurtenissen van de afgelopen maanden. Daarbij zijn het managen van de crisis, het herstel en de fase van excelleren erna de belangrijkste onderwerpen. Deze Intrakoop-leverancier adviseert organisaties na te denken over de manier waarop ze zouden reageren bij een crisis met een andere oorzaak, zoals bijvoorbeeld een brand die de volledige organisatie verwoest.

Riskmanagement

Riskmanagement moet ook hoog op de agenda blijven staan, want de crisis zal niet op zeer korte termijn eindigen. Dat betekent dat de riskmanagementacties die zijn genomen voorlopig intact moeten blijven, zoals bijvoorbeeld het waarborgen van de veiligheid van medewerkers. Dit zijn mogelijke aandachtspunten waar je mee te maken hebt of gaat krijgen in het ‘nieuwe normaal’: 

 • Supply-chainafhankelijkheid
  o Internationale afhankelijkheid
  o Diverse schakels binnen supply-chain
  o Bedrijfscontinuïteit
 • Verzekeringen
  o Stijging of afname van voorraden
  o Cyberrisico’s
  o Werknemersaansprakelijkheid
  o Bestuurdersaansprakelijkheid
  o Verzuimmanagement 
 • Positie werknemers
 • Cashflowmanagement
  o Werkkapitaal
  o Debiteurenbeheer
  o Zorgverzekeraars
  o Eigen financiering
  o Variabele kosten

Belangrijke vragen zijn:

 • Heeft ons bedrijfscontinuïteitsplan voldoende houvast geboden of moet het herschreven worden?
 • Zijn de financiële processen voldoende ingebed in de normale bedrijfsactiviteiten en hebben we hier tijdens de crisis en de fase erna voldoende aandacht aan besteed?
 • Hebben we voldoende inzicht in de distributieketen van onze leveranciers?
 • Verandert de coronacrisis de visie van het management over de bedrijfscultuur, thuiswerken en de manier waarop medewerkers worden betrokken en aangestuurd?
 • Kunnen innovatie en nieuwe technologieën bijdragen aan het doorontwikkelen van onze bedrijfsprocessen?
 • Heeft de coronacrisis impact op de relatie met cliënten, patiënten en bezoekers? Hoe kan dat bij een volgende crisis gewaarborgd worden?

Meer informatie vind je in deze whitepaper Ondernemen na Covid-19 van Raetsheren van Orden. 

Deel dit artikel

Neem contact op

Als je hierover van gedachten wilt wisselen, kun je contact opnemen met Raetsheren van Orden of met

Simone Nicolaes
Inkoper/productmanager HRM
 • 06 25 52 00 72