Voedingsorganisatie in het 'nieuwe normaal'

Eten en drinken

Na de acute respons op de crisis begin maart, zien we dat er nu met hernieuwde energie gewerkt wordt aan de herinrichting van zorg. Continuïteit, herstel en hervatten van de ‘normale’ gang van zaken. Hoe ziet dit 'nieuwe normaal' eruit voor het verstrekken van eten & drinken binnen je organisatie?

Om hier een beeld van te geven hebben we een whitepaper geschreven. Hierin lees je de ervaringen van enkele Ieden, veranderingen die diverse partijen zien in de organisatie van voeding en welke uitdagingen dit met zich mee brengt. Je leest het in deze whitepaper voedingsorganisatie in het 'nieuwe normaal'

Meer informatie

Interesse in aanvullende informatie of de documentatie waarnaar verwezen wordt? Deze is vrij beschikbaar. Stuur een e-mail met jouw verzoek.

Hulp nodig bij de aanpassingen in afspraken met je leverancier of het in kaart brengen van financiële gevolgen op korte en lange termijn? Wij helpen je graag.

Deel dit artikel

Neem contact op

Heb je naar aanleiding hiervan vragen of interesse in aanvullende informatie? Neem dan contact op met

Winnie van Besouw
Inkoper/productmanager Eten & Drinken
  • 06 82 52 23 39