NOW 2.0, de belangrijkste wijzigingen

Ziekenhuisgang_web

De Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid, beter bekend als de NOW, wordt verlengd. Het principe is hetzelfde, maar de voorwaarden zijn aangepast. Vanaf 6 juli 2020 kun je de NOW 2.0 aanvragen. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

Omzet

Het minimale percentage van 20% omzetderving geldt ook voor de NOW 2.0. De omzetdaling wordt vastgesteld over een periode van drie maanden die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus. Voor aanvragers die voor de tweede keer een beroep doen op de NOW moet de omzetperiode aansluiten op de periode uit het eerste tijdvak. De organisatie die geen NOW 1.0. heeft aangevraagd mag kiezen uit drie referentieperiodes voor het bepalen van de omzetderving onder de NOW 2.0:  juni-augustus, juli-september of augustus-oktober 2020.

Loonsom

Het begrip loonsom is niet gewijzigd. Wel is de referentiemaand voor de loonsom veranderd van januari naar maart 2020. Verder is in de formule het getal 0,3 aangepast naar 0,4. Dit betekent dat de forfaitaire opslag van 30% is verhoogd naar 40%. De formule ziet er dan als volgt uit:
A x B x 3 x 1,4 x 0,9 (A = % omzetdaling, B = loonsom, 3 = 3 maanden, 1,4 = opslag van 40% op loonsom en 0,9 = 90% wordt vergoed).

Ontslagboete

Een ontslagaanvraag bij het UWV op grond van bedrijfseconomische omstandigheden krijgt een ander effect onder de NOW 2.0. De ontslagboete van 50% vervalt. Dat betekent dat de subsidie nog steeds wordt verminderd met 100% van de loonkosten van de ontslagen werknemers, maar er in beginsel geen boete wordt opgelegd.
Als er sprake is van een ontslag van 20 werknemers of meer, gelden er extra voorwaarden. Werkgevers verklaren bij de nieuwe NOW-aanvraag dat zij overleggen met vakbonden als zij voor meer dan 20 medewerkers bedrijfseconomisch ontslag willen aanvragen. Gebeurt dit niet, dan kunnen organisaties 5 % gekort worden op het totale subsidiebedrag om misbruik van de NOW te voorkomen.

Extra voorwaarden

  • Als de organisatie de NOW 2.0 aanvraagt, is het verboden bonussen of dividend uit te keren aan het bestuur of de directie en eigen aandelen in te kopen.
  • Subsidies die organisaties buiten de NOW ontvangen, zoals tegemoetkoming vaste lasten, worden gezien als omzet (dat heeft dus effect op de subsidie loonkosten).
  • Werkgevers die NOW 2.0 aanvragen, worden verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen. Zij leggen hier bij aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring over af. Werkgevers kunnen werknemers stimuleren door bijvoorbeeld (vrijvallende) tijd beschikbaar te stellen en middelen via bijvoorbeeld een O&O-fonds. De scholing zelf is geen onderdeel van de NOW, de inspanningsverplichting van de werkgever is dat wel (zie rijksoverheid.nl

Voor meer informatie over dit specifieke of een ander arbeidsrechtelijke onderwerp kun je contact opnemen met Lara Smeets, advocaat bij Lexsigma Healthcare in Amsterdam (lara.smeets@lexsigma.nl of 020 894 07 00)

Deel dit artikel