Deadline tweede ronde EED is 31 december 2020

Lamp verwisselen_web

Vier jaar na het indienen van het eerste verslag van je energieaudit moet je opnieuw een audit uitvoeren. Dit tweede verslag moet je uiterlijk 31 december 2020 aanleveren bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Sinds 1 juli 2015 zijn grote zorgorganisaties verplicht een energieaudit uit te voeren volgens de 'Energy Efficiency Directive' (EED). Dit is een Europese richtlijn voor energieverbruik van bedrijven en organisaties om energiebesparing te stimuleren. 

Een energieaudit is verplicht voor zorgorganisaties die:

  • meer dan € 50 miljoen jaaromzet hebben
  • en die een jaarlijkse balanstotaal hebben van meer dan € 43 miljoen
  • of meer dan 250 fte in dienst hebben.

Vrijstelling

Voor sommige organisaties geldt een vrijstelling voor de energieaudit. Als je organisatie meedoet aan meerjarenafspraken over energiebesparing, zoals MJA3 en MEE, voldoe je aan alle verplichtingen. Verder heeft de RVO verschillende keurmerken genoemd die vrijstelling geven voor de verplichte energieaudit. Denk aan de ISO-certificering 50001 en 14001, maar ook aan de milieuthermometer van het MilieuPlatformZorg (MPZ).

MPZ en diverse brancheorganisaties in de zorg zijn in overleg met RVO of het ook mogelijk is een vrijstelling voor de energieaudit te krijgen op basis van deelname aan de routekaart. Je zou dan kunnen volstaan met het invullen en aanleveren van de samenvatting bij de routekaart. Uitsluitsel hierover kan er elk moment zijn.

EED en (ver)huur

Hoe werkt de EED-verplichting bij het huren of verhuren van een gebouw? Stel je zorgorganisatie is eigenaar maar heeft het gebouw niet zelf in gebruik? Dan ben je voor de EED alleen verplicht tot een  energieaudit voor het gebouw zelf en niet voor de activiteiten die in het gebouw plaatsvinden. Ben je verplicht een energieaudit te doen en alleen huurder of gebruiker van een gebouw of een deel daarvan? Dan geldt die verplichting alleen voor het auditen van de activiteiten en energieverbruiken, maar  niet voor de delen van het gebouw waarover de eigenaar gaat (bijvoorbeeld de ramen en isolatie). RVO adviseert dat huurder en verhuurder samenwerken bij het besparen van energie.

Hulp bij  deze wettelijke verplichting

Wij hebben speciale afspraken gemaakt met INNAX en Hellemans Consultancy over hoe zij je zorgorganisatie werk uit handen kunnen nemen om aan de  verplichting voor de energieaudit te voldoen. 

Deel dit artikel

Neem contact op

Wil je meer weten of een offerte ontvangen? Neem dan contact op met

David Hoorn
Inkoper/productmanager Energie
  • 06 52 75 28 84