Intrakoop start middelenloket care

Verzorgende helpt patient_web

Het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) heeft Intrakoop gevraagd mee te denken over een nieuwe initiatief: de opzet van een loket voor de care dat bestaande en te verwachten tekorten van diverse producten gaat inventariseren.

Denk bij die producten aan medische maar ook niet-medische hulpmiddelen zoals voeding, pompen of lakens. Het LCH gaat zo’n zelfde loket voor de cure beginnen. 
Het LCH geeft aan dat dit een gezamenlijk initiatief is als uitbreiding op de diensten die zij nu al uitvoert. Intrakoop heeft vanzelfsprekend aangegeven graag mee te werken aan dit verzoek. 

Focus

Zorgorganisaties in de VVT-sector, geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg kunnen hun te verwachten tekorten aan medische en niet-medische hulpmiddelen melden bij Intrakoop. Wij bundelen deze informatie en geven het met analyses en adviezen door aan het LCH. 

Inventarisatie

Daarnaast hebben  wij onze inventarisatie naar tekorten in de care, die eerder in april  gedaan is, opnieuw uitgezet. We hebben de brancheorganisaties gevraagd dit te ondersteunen bij hun achterban. Naast deze tweede inventarisatie houden alle careinstellingen de gelegenheid hun, te verwachten, tekorten te melden via mh@intrakoop.nl.

Tegelijkertijd wordt er binnen Intrakoop een team opgericht dat gaat kijken naar oplossingen voor de mogelijke tekorten. Die worden gezocht binnen de reguliere kanalen maar er wordt ook gekeken naar alternatieve producten. Deze informatie delen we met het LCH, zodat zij die ook kunnen gebruiken. Intrakoop richt zich hierbij alleen op die producten die niet centraal ingekocht worden door het LCH. Zodra een product wel in de  scope komt van het LCH, zullen we in samenwerking met het LCH kijken wat we wel en wat we niet kunnen doen. 
          
De wens van het LCH is om het nieuwe loket ook na de COVID-19 pandemie in stand te houden. Met als doel eventuele te verwachten tekorten door bijvoorbeeld de Brexit en de uitgestelde introductie van de MDR te  kunnen blijven melden. Vanzelfsprekend wil Intrakoop daaraan graag bijdragen. Wij zijn van mening dat ook na de coronacrisis de noodzaak om samen te werken aan, onder andere, inkoop zal blijven bestaan en aan strategisch belang zal winnen. 

Deel dit artikel

Neem contact op

Meer weten over dit loket voor de care? Bel of mail met

Kalinka Keij
Manager Bedrijfsvoering
  • 06 38 58 73 93