Samen werken aan onze strategie

Strategie intrakoop

De actieve medewerking en input van jullie en andere leden is essentieel bij het ontwikkelen van onze nieuwe strategie voor de jaren 2021-2024. Daarom betrekken we jullie zoveel mogelijk bij dit proces.

In de coöperatiestrategie staan de onderwerpen transactie (wat krijg jij voor je lidmaatschap?), financiering (hoe wordt dit gefinancierd?) en zeggenschap (welke invloed heb jij op jouw coöperatie?) centraal.

Op 2 juli was de kick off. Ruud Plu, directeur/bestuurder, en Tim de Jong, directeur ledenrelaties, namen leden online mee in het strategieproces 2021-2024. Als je inlogt op Mijn Intrakoop voor leden, kun je de presentatie en opnamen van de kick-off van de strategie op 2 juli bekijken.

Ledenbetrokkenheidsonderzoek

Wat zijn jouw wensen voor onze dienstverlening? Welke ontwikkelingen hebben hierop invloed? Hoe zie je jouw rol binnen de coöperatie en vind je dat je voldoende invloed hebt? In het onlangs gehouden Ledenbetrokkenheidsonderzoek kwamen deze vragen aan bod. Jullie antwoorden geven een eerste beeld van wat er binnen de coöperatie leeft. Samen met de resultaten uit gesprekken met diverse leden – de ledendialoog - vormen zij de basis voor onze coöperatiestrategie 2021 – 2024.

Uitgebreide ledendialoog

Tot medio september gaan we graag met jullie in gesprek over hoe we de coöperatie de komende jaren het beste kunnen inrichten. Dat doen we in de vorm van oriënterende gesprekken met groepen leden en verdiepende 1-op-1-gesprekken.

Meepraten? Meld je aan!

We organiseren daarom verschillende (online) bijeenkomsten in de komende periode. Waar mogelijk zoeken we aansluiting bij bestaande (regionale) netwerken. Daarnaast nodigen we je van harte uit voor onze  online bijeenkomsten eind augustus en begin september: voor ziekenhuizen, ouderenzorgggz en gehandicaptenzorg. Praat je ook mee?

Heb je vragen of opmerkingen over ons strategietraject? Mail naar ruud.plu@intrakoop.nl of neem contact op met onze Servicedesk via servicedesk@intrakoop.nl 

Deel dit artikel