Voorstel voor energiebelastingen 2021

Kosten in de zorg
Pogonici

Op Prinsjesdag heeft het kabinet haar Belastingplan 2021 gepresenteerd. Daaruit blijkt dat de tarieven van Opslag Duurzame Energie (ODE) en Klimaattransitie opnieuw gaan stijgen.

Energiebelasting (EB) en Opslag Duurzame Energie (ODE) zijn overheidsheffingen op het verbruik van energie. De tarieven voor energiebelasting elektriciteit gelden per kWh voor alle elektriciteitsproducten. De tarieven energiebelasting gas gelden per m3 voor alle gasproducten. Met deze belastingopbrengsten wordt de productie van duurzame energie en de terugdringing van CO2 gestimuleerd (SDE++). 

Nieuwe verdeling

Bij de presentatie van het Klimaatakkoord in juni 2019 heeft het kabinet besloten om de lasten van huishoudens te verlagen ten koste van de lasten van bedrijven, met name bedrijven die veel energie verbruiken. Sinds 1 januari 2020 zijn daarom de tarieven aangepast, zodat de lasten tussen huishoudens en bedrijven anders verdeeld werden. Ongeveer een derde van de lasten drukt op huishoudens en ongeveer twee derde op bedrijven. (Bron: rijksoverheid)

Voorstel nieuwe ODE-tarieven

Een compleet overzicht van de voorgestelde (ODE) tarieven vind je op de site van de rijksoverheid. Deze wijzigingen zijn nog niet definitief. De Tweede en Eerste Kamer moeten het voorstel goedkeuren of er volgt nog een afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Deel dit artikel

Meer weten?

Wil je weten wat deze voorgestelde wijzigingen specifiek voor jouw zorgorganisatie betekenen? Neem dan contact op en ik reken het voor je uit.

David Hoorn
Inkoper/productmanager Energie
  • 06 52 75 28 84