VWS: Voldoende beschermingsmiddelen voor de zorg beschikbaar

Beschermende hulpmiddelen

Er zijn voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen voor de zorg, zowel bij regulier als preventief verbruik. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS.

Volgens minister Tamara van Ark zijn er de afgelopen periode enorm veel beschermingsmiddelen ingekocht. “Het is goed nieuws dat er nu voldoende voorraad is voor de tweede golf. We blijven naast de reguliere inkoop door zorginstellingen, inzetten op voldoende noodvoorraad van beschermingsmiddelen bij het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) en productie in Nederland.”

Onderzoek

Tijdens het onderzoek zijn vraag en aanbod van persoonlijke beschermingsmiddelen in de zorg in kaart gebracht met een stresstest. Bij de vraag is gekeken naar regulier verbruik, preventief verbruik en verbruik bij coronapatiëntenzorg. Het aanbod bestaat uit de inschatting van de voorraden bij de zorginstellingen, de noodvoorraad van het LCH en de verwachte leveringen bij het LCH en de zorginstellingen. Hierdoor ontstaat een beeld in welke mate de voorraad persoonlijke beschermingsmiddelen voldoende is voor de zorg. Tijdens het onderzoek is gekeken naar de meest gebruikte beschermingsmiddelen: chirurgische maskers, FFP-maskers, handschoenen en isolatiejassen. Daarbij is de kennis van de sector benut over het gemiddeld gebruik in verschillende situaties en in verschillende sectoren. Ook zijn de uitkomsten besproken met experts, brancheorganisaties, beroepsgroepen en vakbonden. 

Voldoende voorraad beschermingsmiddelen

Uit het onderzoek blijkt dat er voldoende beschermingsmiddelen beschikbaar zijn bij regulier verbruik, preventief gebruik en verbruik bij coronapatiëntenzorg door de zorg om de tweede golf aan coronabesmettingen op te vangen. Bij de medische mondmaskers en isolatiejassen zijn er naar verwachting zelfs voldoende voorraden voor een eventuele derde golf. Zo bedraagt de huidige, goedgekeurde voorraad chirurgische mondmaskers ongeveer 600 miljoen stuks. Door de wereldwijde schaarste kan de beschikbaarheid van handschoenen op termijn mogelijk onder druk komen te staan. Het LCH schaalt daarom de inkoop van handschoenen op en er wordt gekeken naar de mogelijkheid om handschoenen in Nederland te produceren.

Bekijk Factsheet Voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen in de zorg

Aanpak voorraden

Zorginstellingen zijn zelf verantwoordelijk voor de inkoop van beschermingsmiddelen. Als zij zelf niet voldoende beschermingsmiddelen kunnen inkopen, kunnen zij een beroep doen op het LCH. Het LCH is dus een vangnet. (bron: Rijksoverheid.nl)

Rol Intrakoop

Als je reguliere leveranciers niet de gewenste persoonlijke beschermingsmiddelen aan je kunnen leveren, stellen we het op prijs als je ons dat laat weten. Zo houden we samen zicht op de ontwikkelingen in de markt, zowel aan de kant van zorgorganisaties als leveranciers. Wij hebben periodiek overleg met leveranciers, leden en andere betrokken partijen zoals het LCH. Heb je vragen over of problemen bij de inkoop van medische of niet-medische hulpmiddelen in deze coronatijd? Dan kun je mailen naar het speciale Intrakoop-team via mh@intrakoop.nl

Deel dit artikel

Neem contact op

Heb je vragen of wil je tekorten melden? Mail dan naar mh@intrakoop.nl of neem contact op met onze collega's van de

Intrakoop Servicedesk
Elke werkdag bereikbaar
  • 0418 65 70 70