LCH geeft uitleg in webinar

Verpleegkunde in PBM

In mei heeft het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) een webinar georganiseerd. Mark de Jong heeft zorgorganisaties en marktpartijen bijgepraat over de afgelopen maanden en de toekomst. Ook was er gelegenheid om vragen te stellen.

Aan bod kwamen onderwerpen als uitbreiding van hun scope met nieuwe doelgroepen en producten, het aantal ingekochte persoonlijke beschermingsmiddelen, het aantal bestellingen en de rol van het LCH als noodlijn, nu en in de toekomst. 

Spuiten en naalden

Tijdens het webinar kwamen ook de analyse en het besluit van VWS aan de orde om naalden en spuiten te gaan inkopen. Dit besluit is mede het gevolg van een inventarisatie in de caresector door Intrakoop om zicht te krijgen op de behoeften en mogelijke tekorten aan specifieke spuiten en naalden. We hebben deze informatie ingebracht in ons overleg met onder meer het ministerie van VWS, het LCH, NVZ, IAZ, Santeon, Zorgservice XL en NFU. Samen met de uitkomsten uit de inventarisatie die onder de ziekenhuizen is uitgevoerd, is een goed beeld ontstaan over (mogelijke) tekorten. In het overleg van het ministerie van VWS met eerder genoemde partijen wordt gezocht naar passende vervolgstappen. 

LCH onderdeel van CIBG

Het LCH is opgegaan in het CIBG, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van VWS. De functie blijft echter voor een groot deel dezelfde: het aanhouden van een noodvoorraad van tenminste 6 maanden. Daarnaast wordt bekeken wat er gaat gebeuren met de overvoorraad. Dit kan onder meer zijn: verkopen, doneren en/of vernietigen (dit laatste is niet het uitgangspunt). Voor welke oplossing ook wordt gekozen, het uitgangspunt is dat er géén marktverstoring plaatsvindt. De website van het LCH is inmiddels overgezet van VWS naar het CIBG en te vinden op: https://www.lchulpmiddelen.nl/

Bekijk de presentatie van het LCH tijdens dit webinar 
Bekijk de vragen en antwoorden uit het webinar van het LCH

Voor je coronagerelateerde inkoopvragen kun je terecht bij het speciale Intrakoop-team via coronateam@intrakoop.nl 

Deel dit artikel