Schaarste en tekorten naalden

Spuit vullen met vaccin

Sinds de eerste signalen van leden dat zij tekorten aan naalden ervaren, heeft het coronateam van Intrakoop regelmatig overleg met onder meer het ministerie van VWS, het LCH, NVZ, IAZ, Santeon, Zorgservice XL, NFU en leveranciers. Met als doel om tot passende vervolgstappen te komen. Via VWS hebben we nu de volgende informatie ontvangen over het tijdelijk gebruik van conventionele naalden als alternatief voor veiligheidsnaalden.

Tijdens recente gesprekken met de ROAZ-en en andere veldpartijen zijn signalen ontvangen over schaarste aan naalden en spuiten. Door de toegenomen wereldwijde vraag staat de internationale markt voor deze producten op dit moment onder druk. Het RIVM geeft aan dat zij genoeg naalden en spuiten hebben ingekocht en op voorraad hebben voor de Covid-19-vaccinaties. Maar sommige zorginstellingen ervaren tekorten, waar het naalden met ingebouwd veiligheids- en beschermingsmechanisme betreft. Dat geldt bijvoorbeeld voor de jeugdgezondheidsorganisaties (JGZ-organisaties) betrokken bij het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Het RIVM heeft geadviseerd om bij een tekort (tijdelijk) over te stappen op conventionele naalden.

Het gebruik van naalden met ingebouwd veiligheids- en beschermingsmechanisme is een verplichting die voortvloeit uit de Arbeidsomstandighedenregelgeving. Om te voorkomen dat het Rijksvaccinatieprogramma of de COVID-19-vaccinatie te maken krijgen met ongewenste onderbrekingen heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besloten dat de Inspectie SZW voor de duur van 6 maanden het gebruik van conventionele naalden mag gedogen. Aan het eind van deze periode zal worden bezien of deze periode verlengd moet worden.

Bij gebruik van conventionele naalden, is de werkgever verplicht om maatregelen te nemen. Dit betekent:

  • het hanteren van een goede werkwijze (niet terugzetten van doppen op naalden);
  • het gebruiken van de juiste hulpmiddelen (naaldencontainers);
  • het geven van duidelijke werkinstructie en procedures (waaronder een postexpositieprotocol) en het houden van toezicht daarop.

Dit moet zo nodig worden aangevuld met extra maatregelen die in het specifieke geval nodig zijn. De werkgever is daarvoor verantwoordelijk. Inspectie SZW zal daar toezicht op houden. 

(bron: coronagerelateerde informatie van Inspectie SZW)

Noodvoorraad naalden bij LCH

Na signalen van zorgorganisaties, inventarisaties naar tekorten aan spuiten en naalden en overleg met onder meer het ministerie van VWS, het LCH, NVZ, IAZ, Santeon, Zorgservice XL, NFU en Intrakoop is er nu een noodvoorraad naalden bij het LCH. Het gaat om de naalden 25G 5/8”. Je kunt ze bestellen via de bekende bestelportal.

Deel dit artikel

Neem contact op

Wil je meer weten? Neem dan contact op met het coronateam van Intrakoop via coronateam@intrakoop.nl of met

Joost Geerlings
Adviseur
  • 06 20 60 39 44