Energieprijzen stijgen door

Prijsstijging

In juni hebben we jullie laten weten dat de langetermijnprijzen voor elektriciteit en gas fors toenamen. En die ontwikkeling zet verder door. Op dit moment zijn de energieprijzen, net als veel andere grondstoffenprijzen, gestegen naar een recordniveau.

Het contrast met vorig jaar is groot, toen er sprake was van diepterecords. In april 2020,  na het begin van de COVID-19 pandemie, zakten de gasprijzen naar het laagste niveau sinds de liberalisatie van de energiemarkt begin deze eeuw. Dit kwam vooral door minder vraag als gevolg van de lockdown en door de volle gasvoorraden na een zeer zachte winter. Ondanks dat de pandemie en de beperkende maatregelen nog voortduren is hier in de prijsontwikkeling op de energiemarkten nu niets meer van te merken. 

Oorzaken

De huidige prijsstijgingen komen deels door ontwikkelingen die los staan van de COVID-19 pandemie, zoals hogere CO2-prijzen en een relatief koude winter in Europa en Azië. Het is onzeker of de gasvoorraden weer op tijd gevuld kunnen worden, onder meer door onduidelijkheid over de export van Russisch gas naar Europa. 

Naast deze ‘externe’ factoren heeft de pandemie uiteindelijk ook gezorgd voor hogere prijzen. Met de slechte economische vooruitzichten schroefden olieproducenten en mijnbouwbedrijven hun productie gelijk aan de dalende vraag terug. Maar door de enorme financiële steun van overheden en centrale banken viel de vraag minder ver terug dan gedacht en gaven mensen hun geld steeds meer uit aan goederen in plaats van aan diensten (zoals vakanties). Vervolgens keerde ook het sentiment door de sneller dan verwachte ontwikkeling van vaccins, terwijl de steunprogramma’s nog grotendeels in tact zijn. Dat leidt tot extra vraag naar goederen en meer speculatie op financiële en grondstoffenmarkten. 

Alles bij elkaar zorgt dit voor een zeer gespannen situatie over de verhouding tussen vraag en aanbod in het komend half jaar. Waar de pandemie eerst leidde tot meer somberheid dan achteraf gerechtvaardigd bleek, lijkt het sentiment nu naar de andere kant door te slaan. Net als bijvoorbeeld in 2008 lijkt er steeds meer sprake te zijn van een zelfversterkende prijsdynamiek, waarbij de fundamentele oorzaken zoals de leeggeraakte gasvoorraden meer uit beeld raken. Met andere woorden, de hoge prijzen zijn niet meer in verhouding met de grootte van de vraag en het aanbod.

Net als in 2008 lijkt een correctie niet onwaarschijnlijk. Vraag is alleen wanneer dit gebeurt en hoe sterk de neerwaartse correctie zal zijn. Op de termijnmarkt is te zien dat de prijzen voor levering van aardgas en elektriciteit in 2023 en de jaren erna een stuk lager liggen dan die voor 2022. Afhankelijk van de ontwikkelingen rondom onder meer de gas- en kolenvoorraden en de afbouw van coronasteunmaatregelen kan het punt waarop de prijzen corrigeren dichterbij of verder in de toekomst liggen.  

Tarieven voor onze raamovereenkomsten energie

In de periode met lage prijzen hebben we in overleg met de Stuurgroep energie besloten om een groter deel van de prijs vast te zetten in een betrekkelijk korte periode om zo optimaal te profiteren van de gunstige prijsniveaus. De voorlopige prijzen voor 2022 voor leden die meedoen aan onze energieovereenkomsten zien er nu nog goed uit. De marktprijs waartegen we het resterende volume aan gas en elektriciteit voor 2022 kunnen inkopen zal de uiteindelijke prijzen bepalen. Als je meedoet aan onze energieovereenkomsten, ontvang je begin oktober van ons de voorlopige prijzen voor 2022.

Deel dit artikel

Neem contact op

Wil je meer weten over onze inkoopstrategie en de prijsontwikkelingen op de energiemarkt? Neem dan contact op met

David Hoorn
Inkoper/productmanager Energie
  • 06 52 75 28 84