Veel kleine stappen hebben samen grote impact

Green Deal illustratie 1200 - 604px

Op 31 oktober start de klimaatconferentie in Glasgow. Met als doel de afspraken uit het klimaatakkoord van Parijs, om de temperatuurstijging tot 1,5 graad te beperken, verder uit te werken en zo de ergste gevolgen van klimaatverandering te voorkomen. Wat kunnen we als zorgsector doen?

Dagelijks zijn we in de zorgsector druk bezig om mensen gezond te maken en gezond te houden óf gezond ouder te laten worden. Toch zijn we samen ook verantwoordelijk voor een relatief hogere CO2-uitstoot dan andere sectoren van gelijke grootte. Dat is gek, toch? Als we ons dagelijks inspannen voor gezondheid en welzijn van onze medemens, dan moeten we toch ook zorgen dat de ‘spullen’ die we inkopen of de diensten die we afnemen niet bijdragen aan een ongezonde leefomgeving?! Als sector moeten we juist gezondheidswinst creëren door te zorgen voor een gezond leefklimaat, want op een ongezonde aarde kunnen geen gezonde mensen leven.

Velen denken dat de impact die wij met onze zorginstelling hebben er niet toe doet. Terwijl onze invloed juist heel relevant is. Want al die enorme en mondiale gevolgen voor ons klimaat worden veroorzaakt door een optelsom van miljarden kleine oorzaken. Elke handeling en elke ingreep heeft invloed. Het enorme energieverbruik maar ook elke verdoving, elk afdeklaken, elke handschoen, elke koffiebeker etc. telt. Nú verduurzamen betekent dat we schadelijke neveneffecten van ons werk zoveel mogelijk voorkomen en de kosten die dat met zich meebrengt niet doorschuiven naar de toekomst. Pas dan leveren we echt waardevolle zorg.

Wat kunnen we doen? Gewoon beginnen!

Veel zorgorganisaties willen hun bedrijfsvoering wel verduurzamen, maar weten niet waar te beginnen. Op verzoek van het ministerie van VWS heeft Intrakoop samen met leden en andere externe experts drie pilots gedaan: Verduurzamen van voeding (minder dierlijke eiwitten), Scheiden van PMD-afval en Duurzaam beheer en onderhoud van technische installaties.

Uit de pilots blijkt dat kleine stappen al tot resultaat leiden. Zo heeft de pilot Verduurzaming voeding ervoor gezorgd dat het totale percentage dierlijke eiwitten in de pilotperiode (van oktober 2020 tot juni 2021) bij 4 zorgorganisaties met ruim 13% is afgenomen. Vlees en zuivel hebben grote impact op het milieu. Kernvraag was: hoe kunnen we de hoeveelheid dierlijke eiwitten in het menu zo verlagen dat de CO2-uitstoot vermindert, zonder dat dit ten koste gaat van de gezondheid en smaakbeleving? Onderling en met experts zijn kennis en ervaringen gedeeld, menu-alternatieven ontwikkeld en getest in de praktijk en adviezen opgesteld voor andere zorgorganisaties. De daling van 13% staat gelijk aan een vermindering van 47.615 kg aan CO2-uitstoot.

Bij de pilot Scheiden van PMD-afval (plastic, metaal en drinkpakken) slaagden de deelnemers erin om de totale hoeveelheid restafval met 12% te verminderen. Dit staat gelijk aan een daling van 8.913 kg aan CO2-uitstoot. Deze daling is gerealiseerd door een stappenplan te ontwikkelen en in de praktijk te testen om het PMD-afval optimaal te scheiden. Van het ingezamelde plastic is bijna 90% verwerkt tot herbruikbare kunststof korrels (granulaat) en ook al het ingezamelde metaal is hergebruikt. Daarmee heeft deze pilot twee positieve opbrengsten: meer hergebruik van grondstoffen en minder uitstoot van schadelijke stoffen. 

Bij de pilot Duurzaam beheer en onderhoud is gekeken wat de beste mogelijkheden zijn om het onderhoud van bestaande installaties voor ventilatie, verwarming en koeling te verduurzamen. Terwijl de kwaliteit van het binnenklimaat en het welbevinden van de cliënt, bewoner of patiënt voorop blijven staan. De pilot heeft geleid tot een praktisch overzicht met 18 actiepunten. Daarbij is aangegeven wat de impact van alle actiepunten is op de CO2-reductie en circulair werken en hoe haalbaar de implementatie is. Veel actiepunten leiden met weinig inspanning al tot resultaat. 
De resultaten, een blauwdruk voor de aanpak, adviezen, actiepunten en de lessons learned van de pilots zijn voor de hele zorg beschikbaar. Je kunt er zo mee beginnen.  
Lees meer over deze pilots en doe er je voordeel mee 

Verder heeft Intrakoop diverse praktische tools en diensten om je te ondersteunen stappen te zetten naar een duurzamere zorgorganisatie. Zo maken we samen de zorg duurzamer.

Deel dit artikel

Neem contact op

Meer weten of hulp nodig? Neem dan contact op met

Jan Holsappel
Consultant en programmamanager Duurzaamheid
  • 06 21 28 69 32