Geen jaarevent, wel online ALV op 9 december

Samenwerken puzzelstukjes

Het toenemend aantal coronabesmettingen, de enorme druk op de zorg, de nieuwe coronamaatregelen en de reacties van de leden uit onze Klankbordgroep. Samen hebben ze ertoe geleid dat we hebben besloten ons jaarevent van 9 december te annuleren. We willen – ook vanuit onze rol in de zorg - ieder risico voorkomen om verspreiding van het virus te vergroten.

De belangrijkste redenen waarom leden en leveranciers jaarlijks ons event bijwonen zijn kennis delen, ervaringen uitwisselen en netwerken. Elkaar ontmoeten staat daarbij voorop. Een online event kan dit maar deels vervangen. Bovendien zijn er daar nu zoveel van, dat we besloten hebben om het jaarevent volledig naar 2022 te verschuiven.

De algemene vergadering gaat 9 december wel door, maar dan online. Als je hoofdcontactpersoon bent voor je zorgorganisatie krijg je volgende week de mailing over de ALV met de vergaderstukken en een unieke link naar het online stembiljet. 

We hopen volgend jaar het event voor leden en leveranciers wel fysiek te kunnen houden. Dat zal waarschijnlijk zijn op 23 juni.

 

Deel dit artikel