Buyer-supplier group: textiel in de zorg

Beschermende hulpmiddelen nieuwsbericht

Mondkapjes, schorten, lakens; de zorgsector gebruikt veel textiel. De productie daarvan kost energie, grondstoffen én vergroot de afvalberg. En hoewel de sector hard werkt aan duurzame toepassingen, ligt de inkoopfocus nog altijd op scherpe prijzen en grote volumes. Om het aanbod in duurzaam textiel te vergroten en verder te ontwikkelen moet de vraag veranderen. De Buyer-Supplier Group Textiel in de Zorg zoekt uit wat daarvoor nodig is.

In het initiatief van MVO Nederland en Rijkswaterstaat werken publieke en private opdrachtgevers samen met marktpartijen aan het verduurzamen van een specifieke productgroep in de zorgsector. Intrakoop is één van de partijen die hieraan deel neemt. Het doel is te komen tot een onafhankelijke marktvisie voor circulaire textielproducten. Een visie die aantoont hoe textielproducenten en zorginkopers kunnen samenwerken om circulaire inkoop te bevorderen.

Steriel OK-textiel

De komende maanden focust de Buyer-Supplier Group zich op steriel OK-textiel. Dit zijn producten die in direct contact komen met patiënten en waar nog weinig kennis over is opgedaan wat betreft duurzame alternatieven. Tijdens de bijeenkomsten gaan ziekenhuizen met leveranciers in gesprek over specificaties en eisen aan producten, leren ze een aanbesteding te schrijven over duurzaam steriel OK-textiel en krijgen ze exclusieve ondersteuning van CE Delft.

Resultaten

De onderzoeksresultaten zijn de basis voor het opstellen van een marktvisie. Daarna vindt de implementatie ervan plaats. Als deelnemer aan het project zal Intrakoop de resultaten delen met haar leden. Wil je via MVO Nederland op de hoogte worden gehouden? Meld je dan aan via deze pagina.  

Bron: MVO Nederland

 

Deel dit artikel

Neem contact op

Astrid Willemsen
Inkoper/productmanager Facilitair
  • 06 57 90 38 86