Veel zorgorganisaties zien rekening accountants in 2020 fors oplopen

Kosten in de zorg
Pogonici

De zorg moet steeds dieper in de buidel tasten voor accountantsdiensten. In 2020 waren zorgorganisaties samen € 112,4 miljoen euro kwijt aan accountantskosten. Dit is een stijging van 5% in vergelijking met 2019 toen de kosten nog € 107 bedroegen. Ten opzichte van 2015 (kosten € 93,6 miljoen) betalen zorgorganisaties gemiddeld 20,1% meer voor hun accountant.

Verreweg de grootste kostenpost is de controle van de jaarrekening met bijna € 78 miljoen. Dit blijkt uit een analyse door Intrakoop en Marlyse-Research. Zij onderzochten 1.098 gepubliceerde jaarverslagen verdeeld over vier deelsectoren van de zorg (ziekenhuizen, VVT, gehandicaptenzorg en GGZ) over het boekjaar 2020. Wat verder opvalt is de verdere daling van het aandeel van de zogeheten ‘big four’ accountancykantoren EY, PWC, KPMG en Deloitte in de zorg vorig jaar. In 2020 vertegenwoordigen zij weliswaar nog steeds een marktaandeel van 65%, waar dit in 2015 nog 82% was. Deze daling laat zien dat de mededinging in de zorg doorzet.

De onderzochte zorgorganisaties zijn verantwoordelijk voor 96% van de totale omzet in vier deelsectoren. Opvallend is dat de kostenstijging voor accountantsdiensten flink verschilt per deelsector. De accountantskosten stegen in drie van de deelsectoren. Alleen in de gehandicaptensector was er sprake van een daling (-3,6%), vooral als gevolg van een daling in de kosten voor financiële advisering en overige niet-controle diensten. Ziekenhuizen en de ouderenzorg zagen de rekening daarentegen juist fors oplopen met 9%. GGZ-organisaties waren vorig jaar 1,6% meer kwijt dan in 2019. De toenemende accountantskosten in de ziekenhuizen en VVT-sector lijken vooral te worden veroorzaakt door extra kosten voor controle van de coronacompensatie. Met de geringe toename in de GGZ-sector lijkt de situatie zich verder te stabiliseren, nadat de sector in 2016 te maken had met een toename (+15,2%) als gevolg van de stelselwijziging in de sector. 

Algemene stijging accountantskosten

Een gemiddelde zorgorganisatie betaalt in 2020 ruim 100.000 euro aan accountantskosten. Omgerekend betaalt de zorg per duizend euro € 1,52 aan accountancy, een jaar eerder was dit nog € 1,49. Dit is een gemiddelde, omdat de cure (ziekenhuizen) aanzienlijk minder betaalt dan de caresector (GGZ, gehandicaptenzorg en VVT). Dit komt onder andere door de hogere omzet van ziekenhuizen. Daarom betalen zij gemiddeld € 0,86 per duizend euro omzet. In de VVT zijn de kosten € 1,88 en in de gehandicaptenzorg € 1,69. Net als voorgaande jaren betaalt de GGZ met € 2,64 per duizend euro nog steeds het meest in de zorg. De uitgaven in de GGZ blijven hoog, vanwege de aanzienlijk hogere kosten op overige controlewerkzaamheden. 

De ‘big four’ doen opnieuw een stapje terug

Qua zorgomzet zijn de vier grote accountantskantoren nog steeds leidend. PWC is de grootste met ruim € 22 miljoen ‘zorgomzet’, gevolgd door EY met ruim € 17,5 miljoen. KPMG kent een beperkter aantal zorgklanten, maar bedient wel vooral grote spelers die samen goed zijn voor ruim € 16 miljoen zorgomzet. Qua marktaandeel (aandeel in de totale accountantskosten in de zorg) zijn deze ‘big four’ nog steeds goed voor 65%. Dat aandeel is overigens opnieuw gedaald (met 5%). Verstegen Accountants en Adviseurs is het grootst qua aantal klanten: 176 van de 1.098 onderzochte organisaties is klant, bijna allemaal actief in de de care-sector. Als alleen wordt gekeken naar de kosten voor de controle van jaarrekeningen, is BDO in de cure de duurste accountant met € 0,61 per duizend euro omzet, gevolgd door Deloitte en EY. PWC loopt daarentegen qua kosten voorop in de care met een prijs van € 1,86 voor deze controle (per duizend euro omzet). Een fors prijsverschil met bijvoorbeeld het ‘goedkopere’ Deloitte, die in de care op een prijs zit van € 1,32. 

Ruud Plu, bestuurder van Intrakoop, had de stijgende accountantskosten in 2020 wel verwacht in verband met corona: “De laatste jaren waren de prijsstijgingen beperkt, maar door de coronacrisis zijn de kosten weer flink gestegen. Het is duidelijk dat de extra controlekosten voor de coronacompensatie voor deze stijging hebben gezorgd. Het is belangrijk dat deze stijging volgend jaar normaliseert.”

Deel dit artikel