Cathy van Beek en Intrakoop werken samen aan duurzame zorg

Foto Cathy van Beek - VanBeek-1-Gesprek-A

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker. Ook in de zorg. Om dit thema meer integraal op de bestuurlijke agenda’s in de zorg te krijgen gaat Cathy van Beek samenwerken met Intrakoop.

Velen in de zorg kennen Cathy van Beek als bevlogen ziekenhuisbestuurder van Radboudumc en daarna als kwartiermaker voor de Green Deal Duurzame Zorg. Vanuit beide rollen heeft Cathy ook verschillende keren samengewerkt met Intrakoop aan duurzame zorg. 

Intrakoop werkte tot nu toe vooral aan het verduurzamen van het inkoopproces bij leden (en leveranciers). Sinds we bezig zijn met ons programma voor duurzaamheid, helpen we leden op een breder vlak: met duurzame bedrijfsvoering, bij het starten met verduurzaming en met het opstellen van een MVO-beleid en -strategie.

Daardoor zien we een belangrijke uitdaging: “Hoe krijgen we duurzaamheid meer integraal op de bestuurlijke agenda’s in de zorg?” Juist daarin gaan we samen optrekken, Cathy van Beek als bestuurlijk adviseur duurzame zorg en Jan Holsappel als programmamanager duurzaamheid van Intrakoop. Dat houdt in dat we jullie als leden, zowel zorginstellingen als ziekenhuizen, support bieden bij het vorm en inhoud geven aan het verder verduurzamen van jullie organisaties, vanuit een commitment van en in verbinding met interne en externe stakeholders zoals:

  • de bestuurlijke interne stakeholders bij de leden: directie, MSB, bestuur, raad van toezicht, medezeggenschap (OR, Cliëntenraad, VAR, medische staf ) 
  • externe stakeholders: programma Green Deal Duurzame Zorg, EVZ, brancheorganisaties, beroepsverenigingen, overheden, zorgverzekeraars (inclusief zorgkantoren), banken en patiëntenorganisaties.

Als jullie vragen hebben over het verduurzamen van je organisatie en daarmee samenhangende bestuurlijke vraagstukken en uitdagingen, laat het weten aan Jan Holsappel.

Deel dit artikel

Neem contact op

Jan Holsappel
Consultant en programmamanager Duurzaamheid
  • 06 21 28 69 32