Voldoet jouw organisatie aan de wet?

ICT

Activiteitenbesluit, EML, milieubeheer, EED? Voor het milieu en duurzaamheid zijn steeds meer wettelijke verplichtingen gekomen. Voldoet jouw zorgorganisatie daaraan?

Uit onderzoek blijkt dat organisaties in de zorg niet altijd goed en actueel inzicht hebben in hoeverre zij voldoen aan alle wet- en regelgeving op deze gebieden. Ook zien we vanuit Intrakoop dat er niet altijd een actuele meerjarenplanning is waarin staat wanneer de Erkende Maatregelenlijsten Energiebesparing (EML) of EED opnieuw uitgevoerd moet worden en welke acties of maatregelen je moet nemen om te voldoen aan alle verplichtingen.

Toets wetgeving milieu en verduurzaming

Samen met Hellemans Consultancy hebben we een methode ontwikkeld waarmee we kunnen toetsen of je zorgorganisatie aan de wet- en regelgeving voor milieu en verduurzaming voldoet. Na deze toets weet je het. Daarmee heb je ook inzicht in de eventuele risico’s die je op dit gebied loopt. In het eindrapport geven we advies over welke acties en verduurzamingsmaatregelen je op korte en middellange termijn kunt nemen. Intrakoop begeleidt het hele proces rondom de toets. 

Ervaringen

Voor enkele leden zijn we al nagegaan in hoeverre zij aan de wet- en regelgeving voor milieu en verduurzaming voldoen. Zoals bij Stichting Anton Constandse waar Elian van Swieten, teamcoördinator Facilitair en Huisvesting, erg tevreden is met deze ondersteuning van Intrakoop: “De rapportage geeft een duidelijk beeld van waar we staan. De adviezen zijn helder. Het werkt heel prettig om de acties en maatregelen te zien die we op korte en de wat langere termijn moeten of kunnen nemen. We gaan ermee aan de slag!”  

 

Deel dit artikel

Neem contact op

Heb je vragen over of interesse in deze toets op wetgeving voor milieu en verduurzaming? Neem dan contact op met

Jan Holsappel
Consultant en programmamanager Duurzaamheid
  • 06 21 28 69 32