Hoe voldoe jij straks aan verplicht energielabel C?

LED

Per 1 januari 2023 moet elk kantoor groter dan 100 m2 minimaal energielabel C hebben. Ook kantoorgebouwen van zorgorganisaties mag je niet meer gebruiken, als niet aan deze eis is voldaan. We leggen uit welke stappen je kunt nemen om de deadline te halen en hoe je direct een sprong naar energielabel B of A kunt maken.

Het energielabel

Met een energielabel wordt aangetoond hoe energiezuinig een gebouw nu is. Het label maakt ook duidelijk welke energiebesparende maatregelen moeten worden genomen om te verduurzamen. Het energielabel is verplicht voor eigenaren van zowel bestaande als nieuwe kantoren, zowel bij verkoop, verhuur of oplevering. 

Wat kun je doen als je kantoorgebouw al een energielabel heeft, maar het is nog geen C-label? Deze aanpassingen liggen dan voor de hand:

 • Het energieverbruik verminderen door te isoleren, LEDverlichting of een aanwezigheidsschakelaar te gebruiken of de regeltechniek aan te passen.
 • Installeren  van zonnepanelen voor het opwekken van duurzame stroom.
 • Omschakelen naar een hybride oplossing voor bestaande cv-ketels met gebruik van warmtepompen.
 • Omzetten naar lage temperatuur verwarming, indien mogelijk.

Het advies is om een kostenbatenanalyse te laten uitvoeren waarin ook de maatregelen voor een energielabel B of A worden meegenomen. De ervaring leert dat het in 20% van de gevallen met een acceptabele extra investering haalbaar is om deze hogere energielabels te realiseren. 

Ben je huurder van een gebouw? In je huurcontract staat  wie verantwoordelijk is voor welke investeringen. Ga het gesprek aan met de verhuurder om samen te bepalen wat de verduurzamingsambitie is en wie welke investeringen doet. 

Stappenplan

Stap 1: Ga na of energielabel C voor jouw kantoor verplicht is

De verplichting geldt niet als:

 • de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties kleiner is dan 50% van de totale gebruiksoppervlakte van het gebouw;
 • de gebruiksoppervlakte van de kantoor- en nevenfuncties in het gebouw kleiner is dan 100m²;
 • het gaat om rijksmonumenten als bedoeld in artikel 1.1 van de Erfgoedwet of in de provinciale of gemeentelijke monumentenverordening;
 • het gaat om een kantoorgebouw dat maximaal 2 jaar wordt gebruikt;
 • het gaat om een kantoorgebouw dat wordt onteigend of aangekocht in het kader van de onteigeningswet;
 • het kantoorgebouw geen energie gebruikt om het binnenklimaat te regelen;
 • de maatregelen, die nodig zijn om energielabel C te realiseren, een terugverdientijd hebben van meer dan 10 jaar.

Stap 2: Heeft jouw kantoor al een energielabel?

Via de website van RVO kun je eenvoudig het huidige energielabel opvragen. Als het energielabel minimaal C is, dan voldoet het gebouw al aan de verplichting voor 1 januari 2023. Wanneer er nog geen energielabel voor het gebouw is, of het is energielabel D of slechter, dan zijn de vervolgstappen nodig zoals bij stap 3 omschreven.

Via de GIS-viewer kun je nagaan of de kantoorruimte als kantoor geregistreerd staat. Let op: de GIS-viewer is niet leidend, maar geeft  een indicatie. Het bevoegd gezag dat verantwoordelijk is voor de handhaving zal altijd naar de actuele situatie kijken. Dus het huidige gebruik van het gebouw is leidend. Geen kantoorfunctie in GIS betekent dus niet dat je je niet aan de verplichting van energielabel C hoeft te houden.  

Stap 3: Stappen om naar minimaal energielabel C te gaan

Als het kantoor al voldoet aan de eisen voor minimaal label C, dan kun je een energielabel laten opstellen door een bedrijf dat een ‘Energielabel utiliteitsbouw’ mag afgeven. Twijfel je of het kantoor voldoet, dan kun je eerst een energiescan laten uitvoeren.

Als het kantoor niet voldoet aan de eisen voor minimaal label C (of als je nog geen label hebt), dan kun je in 4 stappen naar energielabel C (of beter):

 • Vraag een maatwerkadvies aan, waarin de maatregelen staan gespecificeerd met  investeringen en terugverdientijden
 • Verken de financiële regelingen en subsidies, zoals de SDE++, SCE, ISDE en DUMAVA
 • Voer de maatregelen uit samen met installateurs en aannemers
 • Laat een (nieuw) energielabel opstellen

Dit stappenplan is ook terug te vinden op de website van RVO.

Stap 4: Bedrijven die een energielabel en maatwerkadvies mogen maken

De bedrijven die een energielabel of maatwerkadvies voor kantoren kunnen opstellen, staan in een landelijk register. Via het Centraal Register Techniek kun je een bedrijf in je omgeving selecteren. Het is ook mogelijk om je via Intrakoop te laten ondersteunen bij maatwerkadviezen.

 

Deel dit artikel

Neem contact op

Wil je meer weten over de verplichting voor een energielabel C en hoe wij je samen met Hellemans Consultancy en INNAX kunnen ondersteunen? Neem dan contact op met

Elise ter Heine
Inkoper/productmanager Energie
 • 06 13 15 28 93