I-ZO en ABU willen een gezonde flexibele schil in de zorg

Verpleegkundige met dame in rolstoel

Steeds meer werknemers in de zorg worden zzp’er. Van 2017 tot eind 2021 is het aantal zzp’ers met meer dan 50.000 personen toegenomen (ruim 44%). De brancheverenigingen I-ZO en ABU vinden dat zorgelijk. Hun werkgroep Zorg heeft de omvang en risico’s in kaart gebracht en komt met aanbevelingen voor de overheid voor een gezonde flexibele schil in de zorg.

Waarom maakt de werkgroep Zorg zich zorgen?

De zorg kan niet zonder flexibele schil. Maar de huidige situatie maakt goed werkgeverschap erg moeilijk, constateren I-ZO en ABU. Daarnaast signaleerden de klanten, instellingen en zzp’ers waarmee ze gesprekken voerden onder meer de volgende knelpunten:

  • Er dreigt verschraling van kwaliteit van zorg, doordat zzp’ers gemiddeld gezien minder investeren in opleiding. 
  • De kwaliteit van de geleverde zorg komt onder druk te staan als zzp’ers te veel uren werken. Zzp’ers vallen niet onder de arbeidstijdenwet. 
  • Veel zzp’ers hebben een te rooskleurig beeld van de voordelen van het ondernemerschap. 

Naar een gezonde flexibele schil in de zorg

I-ZO en ABU maken zich hard voor een gezonde flexibele schil in de zorg. Zij hebben voor de overheid deze aanbevelingen:

  • Stimuleer goed werkgeverschap in de zorg. ABU en I-ZO gaan hier niet over, maar adviseren wel hiermee te beginnen. 
  • Verspreid objectieve en realistische informatie over de werkelijke kosten en voor- en nadelen van zzp’ers in de zorg. ABU en I-ZO hebben Berenschot gevraagd een kostenvergelijking te maken. 
  • Zet de plannen voor een verplichte arbeidsovereenkomst door, want dit is een belangrijk element in het gepercipieerde verschil in netto-inkomen tussen werknemers en zzp’ers.
  • Uitvoerbare en handhaafbare regelgeving als opvolger van de Wet DBA. 
  • Een overgangsperiode van ongeveer een jaar om onrust te voorkomen en voor continuïteit van zorg te zorgen.

Lees het volledige bericht op de site van I-ZO 

Deel dit artikel